Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt och kostnadsfritt skolämne som undervisas utanför ordinarie skoltid och som man får betyg i.

För en elev i grundskolan och grundsärskolan är det vårdnadshavarna som ansöker om och säger upp modersmålsundervisning.

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning sker via våra e-tjänster. Vid två vårdnadshavare krävs bådas signering.

E-tjänst för ansökan till modersmålsundervisning

E-tjänst för uppsägning av modersmålsundervisning

Om du inte har tillgång till e-legitimation eller önskar information på ett nationellt minoritetsspråk kontakta Kontaktcenter Mölndal på telefon 031-315 10 00 eller via e-post: kontakt@molndal.se.Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad