Cloud Developer

En man sitter vid ett arbetsbord.

Start: 26 augusti 2024

Längd: 400 YH-poäng (2 år)

Studietakt: 100 %

Praktik: 20 veckor

CSN: Ger studiemedel

Anmälan: Öppen 12 februari - 30 april

Molntjänster är en av de främsta trenderna inom digitalisering och allt fler företag och organisationer väljer att överföra sin verksamhet till offentliga eller privata cloudtjänster. Detta har medfört att behovet av cloud developer ökat stadigt de senaste åren.

 

Yrkeshögskoleutbildningen Cloud Developer passar dig som vill vara med och forma framtiden. I denna roll får du möjlighet att komma in i den spännande världen av molnteknologier och utveckla skräddarsydda lösningar med hjälp av C#. Det är inte bara ett yrke, det är en möjlighet att ständigt utmana dig själv, lösa komplexa problem och arbeta i ett snabbt och dynamiskt landskap.

 

Under utbildningen kommer du att arbeta i konkreta projekt och lära dig att utveckla och leverera produkter genom agila projektmetoder. Vi ger dig verktygen att hantera molnteknologier som Azure, Google och AWS och du lär dig att utveckla system med god kodstandard och struktur, versionshantering och testning. I kursen Examensarbete väljer du själv att lära dig ett nytt språk eller en ny teknologi, vilket kommer bidra till din professionella utveckling. Utbildningen avslutas med kursen Lärande i arbete, LIA, där du som studerande får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter, fördjupa och testa dina kunskaper.

En utbildning med stark arbetslivsanknytning

Utöver det faktiska utbildningsinnehållet präglas utbildningstiden av en stark arbetslivsanknytning där våra samarbetspartners är med och utformar utbildningen, även under pågående utbildning. De har ett stort intresse av att lära känna dig som studerande under utbildningstiden då du kan komma att bli en av deras framtida medarbetare.


Du läser utbildningen på plats i Mölndal, strax söder om Göteborg. Bor du på annan ort finns det möjlighet att studera på distans.

Har du sökt till Cloud Developer? Välkommen på informationskväll 23 april!

Varmt välkommen till en onlineträff med utbildningsledaren Sandra Hahn för utbildningen Cloud Developer. Du får en kortare information om utbildningen, att läsa på Yrkeshögskolan Campus Mölndal och en möjlighet att ställa frågor.

När: 23 april klockan 12.30 - 12.40.

Var: Digitalt via Teams - Anslut till mötet nu

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Objektorienterad programmering i C#, 40 YH-poäng
 • Objektorienterad arkitektur, 50 YH-poäng
 • Test- och kvalitetssäkring, 10 YH-poäng
 • Introduktion till cloudutveckling, 10 YH-poäng
 • Grundläggande molnapplikationer, 40 YH-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 YH-poäng
 • Skalbara molnapplikationer, 40 YH-poäng
 • Att drifta molnapplikationer, 60 YH-poäng
 • Examensarbete, 40 YH-poäng
 • Lärande i arbete, 100 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.

Allt fler företag använder molnbaserade tjänster och efterfrågan på Cloud Developers och Cloudarkitekter är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga inom de områden utbildningen behandlar. Vi ger dig verktygen för en lyckad karriär inom IT.

 

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden.

 

Oavsett om du arbetar via ett konsultbolag eller med egna projekt är behovet av kompetens inom molnutveckling stort.


Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

 • AWS-specialist
 • Cloud developer
 • Systemutvecklare

Hos oss får du kunskapen och verktygen att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Matematik 2a, b eller c, 100 poäng,
 • Programmering 1, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

 

Du som saknar förkunskaper inom matematik eller programmering har möjlighet att ansöka om en plats på en självstudiekurs, en så kallad behörighetsgivande kurs.

Självstudiekurs online

Om du saknar förkunskaper i Matematik 2 och/eller Programmering 1 kan du läsa vår självstudiekurs online.

 

För att du ska kunna bli erbjuden en plats på självstudiekursen behöver du göra en ansökan till utbildningen Cloud Developer. Ange i fritext i din ansökan att du är intresserad av att läsa självstudiekursen och i vilket ämne. Du får därefter en inbjudan och information till självstudiekursen under ”händelser” på yh-antagning.se.

Självstudiekurs online i programmering

Utbildningens innehåll motsvarar valda delar av innehållet av gymnasiekursen Programmering 1 som är särskild viktig för att kunna genomföra utbildningen.

 

Kursen kommer kräva omkring 40 timmar studietid av dig. Det är individuellt hur mycket tid du behöver lägga ner beroende på dina förkunskaper i programmering och din studievana. Kursen sker online med tydliga instruktioner om hur du tar dig an studierna.

Självstudiekurs online i matematik

Utbildningens innehåll motsvarar valda delar av innehållet av gymnasiekursen Matematik 2 som är särskilt viktiga för att kunna genomföra utbildningen till våra programmeringsutbildningar.

 

Kursen kommer kräva omkring 50 timmar studietid av dig. Det är individuellt hur mycket tid du behöver lägga ner beroende av dina förkunskaper i matematik och din studievana. Kursen sker online med tydliga instruktioner om hur du tar dig an studierna.

 

Varje kurs avslutas med ett behörighetsgivande prov som du behöver få godkänt i för att bli behörig till utbildningen. Observera att du via en självstudiekurs hos oss enbart kan bli behörig till våra utbildningar Cloud Developer och/eller Javautvecklare – Integration.

Mer information om behörighet

Läs mer om behöriget på sidan Från ansökan till antagning

Senaste nytt

Tre personer på ett kontor ler medan de tittar på en skärm.

Lär, väx och skapa goda relationer på YH Campus Mölndal

Är du nyfiken på att att läsa eftergymnasiala eller kvalificerade yrkesutbildningar som är utformade efter arbetsmarknadens behov? Se filmen med vår rektor Anita Ahlman om yrkeshögskolan Campus Mölndal!

En kvinna ler mot kameran.

En kugge i resan till en ny karriär

Annika Lund är utbildningsledare för flera av skolans YH-utbildningar. I vår intervju berättar hon vad som utmärker skolan och hur våra utbildningsledare bygger starka band med de studerande.

Närbild på en kvinna som ler mot kameran.

Värdefulla relationer skapas med företag i branschen

Läs mer om vikten av LIA för att skapa en relation mellan branschen och dig som studerande.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2024-02-14