CAD-konstruktör produktutveckling

En man vid ett skrivbord arbetar i CAD-program.

Start: 29 januari

Längd: 400 YH-poäng (2 år)

Studietakt: 100 %

Praktik: 24 veckor

CSN: Ger studiemedel

Anmälan: Ansökan stängd

Var med och forma den gröna omställningen till hållbara produkter inom arbetsmarknadens alla branscher. CAD-konstruktör blir bara mer och mer eftertraktad i och med den ökade kravställningen på hållbara produkter. Verkstadsbolag inom flera industrier har ett ökande behov av CAD-konstruktörer för att hålla sina produkter uppdaterade och konkurrenskraftiga.

Utbildningen ger dig verktygen att planera och utföra konstruktionsarbete såväl vid nykonstruktion som vid optimering av befintlig produkt.

Under utbildningen får du specialiserade kunskaper inom konstruktion och modellering i CAD-verktyg för komponenter i plast och metall.


Du lär dig om projektledning,ekonomiska aspekter och kundens krav. Du får även kunskaper om de tillverkningstekniker och produktutvecklingsprocesser som används vid tillverkning av plastkomponenter.


Efter avslutad utbildning har du kompetens att självständigt konstruera en mekanisk produkt samt välja lämplig tillverkningsmetod för att nå en optimal konstruktion. Utöver det kommer du även kunna delta i utvecklingsprojekt tillsammans med angränsande yrkesroller och ha förmågan att använda rätt metodik i utvecklingsprocessens olika faser.

Utbildningen hette tidigare "CAD-konstruktör plast/mekanik".

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Creo grundkurs, 15 yhp
 • Mekanik- och hållfasthetslära, 40 yhp
 • Geometrisäkring, 20 yhp
 • Catia V5 grundkurs, 40 yhp
 • Kommunikation i konstruktörsrollen, 15 yhp
 • Produktutvecklings- och projektmetodik, 40 yhp
 • Lärande i arbete 1, 40 yhp
 • Konstruktionsmaterial och tillverkning, 50 yhp
 • CATIA V5 fördjupningskurs, 30 yhp
 • Konstruktionselement, 20 yhp
 • Lärande i arbete 2, 80 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.


CAD-konstruktörer har en väldig hög efterfrågan både på kort och på lång sikt. Medtech och grön energi och är på stark frammarsch och gör att allt högre kravställning kommer upp för kompetens inom produktion av hållbara produkter.

Efter din utbildning kan du arbeta som:

 • CAD-konstruktör
 • CAD-ritare.
 • Produktutvecklare
 • Projektledare


Hos oss får du kunskapen och verktygen att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Fordon, industri, life science, energi, projektledning, produktion, montering, IT, design eller närliggande områden som har givit dig branschförståelse

Förberedelsekurs

Om du saknar förkunskaper i matematik 2 kan du ansöka till en förberedelsekurs (ansökan är för närvarande stängd).

Kursen består av en form av självstudier med möjlighet till handledning två till tre gånger per vecka med utbildad mattelärare. Kursen sker online med tydliga instruktioner om hur du tar dig an studierna.


Kursen avslutas med ett prov som du behöver klara av för att bli behörig till utbildningen.

Mer information om behörighet

Läs mer om behörighet på sidan Från ansökan till antagning

Senaste nytt

Tre personer på ett kontor ler medan de tittar på en skärm.

Lär, väx och skapa goda relationer på YH Campus Mölndal

Är du nyfiken på att att läsa eftergymnasiala eller kvalificerade yrkesutbildningar som är utformade efter arbetsmarknadens behov? Se filmen med vår rektor Anita Ahlman om yrkeshögskolan Campus Mölndal!

Anders Norrman från Semcon står på en balkong och ler in i kameran

Anders från SEMCON berättar om behovet av CAD-konstruktörer

Läs vår intervju Anders från SEMCON som berättar om det växande behovet av CAD kontruktörer, speciellt om du har någon typ av praktiskt bakrund.

Publicerad: 2023-01-24
Senast uppdaterad: 2024-01-26