Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FRANKLINS GYMNASIUM

Translate

Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och när du tagit din examen härifrån är du väl rustad för högskolestudier inom alla områden.

Det här är programmet för dig som är intresserad av att lära dig den naturvetenskapliga bakgrunden till hur allt fungerar på jorden. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om naturens sammanhang, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematiska samband.

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som tycker att det är spännande med vetenskap och matematik. Du får också lära dig att tänka kritiskt och att föra logiska resonemang. Du som redan nu vet att du vill studera vidare till läkare, veterinär, ingenjör eller forskare kommer att trivas här. Men du som än så länge inte har någon aning om vad du vill arbeta med i framtiden får en bred bas att stå på om du väljer Naturvetenskapsprogrammet.

Under din studietid kommer vi arbeta för att ge dig de förutsättningar för att bli så väl förberedd för eftergymnasiala studier som du bara kan bli – oavsett om ditt mål är att nå bred behörighet eller att komma in på läkarprogrammet. På Franklins Gymnasium har du möjlighet att nå maximal meritpoäng.

På Franklins Gymnasium finns det möjlighet att läsa två inriktningar:

  • Naturvetenskap – för dig som vill läsa fördjupade kurser inom biologi, kemi, fysik och matematik
  • Naturvetenskap och samhälle – för dig som vill läsa en mer samhällsvetenskaplig inriktning på naturvetenskapsprogrammet. Den här inriktningen ger bredare kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

För att verkligen förstå matematiken och de naturvetenskapliga ämnena kommer teori och praktiska moment att varvas med varandra och tillsammans bidra till en djupare kunskapsbas. De praktiska momenten kan vara experiment, laborationer eller fältstudier – flera av dem kopplade till Sveriges största bioläkemedelsföretag AstraZeneca. Du kommer bland annat att få träffa forskare och få höra mer om aktuella forskningsprojekt. Samtidigt får du insyn i och förståelse för hur människor med kunskaper inom skilda yrkesområden samarbetar för att skapa tekniska innovationer och läkemedel som räddar och förbättrar liv över hela världen.

Du kommer att lära dig metoder för hur man löser olika typer av problem och hur man gör vetenskapliga iakttagelser. Det gör dig bättre rustad i att ifrågasätta ickevetenskapliga påståenden på ett kritiskt sätt. Med andra ord kommer du att utveckla ett naturvetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Vi vill att du ska bli väl förberedd för studier på universitetet. Därför etablerar vi redan under din gymnasietid en nära kontakt med universitetsvärlden. Några exempel på vad som kan ingå är prova-på föreläsningar, regelbunden kontakt med studenter som läser olika universitetsprogram, och laborationer i universitetsmiljö. Att kunna läsa och skriva på engelska är något man behöver kunna på högskola och universitet. Vi ser till att du blir förberedd på det. Vi åker också på årliga studieresor för att lära känna varandra, ha roligt och för att uppleva spännande saker tillsammans. Så här ser upplägget ut:

Gemensamt alla program:

Åk 1: Exkursion med övernattning. Fokus på att lära känna elever och lärare på skolan.

Åk 2: Stockholmsresa med intressanta studiebesök och andra roliga upplevelser.

Åk 3: Englandsresa i Rosalind Franklins spår.

En film säger mer än tusen ord!

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-03 16.01

Kunskapsutbyte med forskare från AstraZeneca

"Genom att stötta Franklins gymnasium är vi på AstraZeneca med och inspirerar nästa generations forskare och specialister inom medicin och teknik. Ni behövs i framtiden för att vi tillsammans ska kunna fortsätta rädda liv och förbättra människors hälsa i hela världen."

Matti Ahlqvist, platschef AstraZeneca Göteborg