Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FRANKLINS GYMNASIUM

Translate

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som i framtiden vill arbeta med att ta fram ny teknik eller vidareutveckla befintlig avancerad teknik.

Under utbildningen lär du dig om teknik och om teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Du får också kunskap om teknikutveckling, från idéstadiet, till att designa och konstruera en produkt, fram till att du producerar och återvinner produkten.

Många framtidsmöjligheter

Det finns många yrken där människor arbetar med att ta fram ny teknik som gör mycket gott för människan, samhället och världen. Som ingenjör kan du t.ex. arbeta med att utveckla hörapparater, ta fram konstgjorda blodådror eller se till att mobiltrafiken fungerar i krissituationer. Du kan utveckla program så att läkare kan ställa diagnoser om ovanliga sjukdomar eller konstruera rena bilmotorer, solpaneler - och arbeta för att maten ska räcka till alla.

Du som läser teknikprogrammet på Franklins gymnasium får massor av inspiration om framtidens innovationer från verkliga företag.  Vi har ett unikt och nära samarbete med bioläkemedelsföretaget AstraZeneca, där du får ta del av hur människor med kunskaper inom skilda yrkesområden samarbetar för att skapa tekniska innovationer och läkemedel som räddar och förbättrar liv över hela världen.

Inriktningar

På teknikprogrammet kan du välja mellan två inriktningar; teknikvetenskap och informations- och medieteknik.

  • Inom inriktningen teknikvetenskap fördjupar du dina kunskaper inom matematik, fysik och teknik. Med hjälp av din kreativa förmåga, matematik och fysik löser du verkliga tekniska problem.
  • Inriktningen informations- och medieteknik passar dig som lockas av IT och exempelvis artificiell intelligens som spelar en allt viktigare roll i forskning och problemlösning. Du läser bland annat programmering.

Nyfiken på kursplanerna?

Du hittar dem i vår broschyr.PDF

Testa dina idéer i praktiken

Här kan du testa din kreativa problemlösningsförmåga och dina idéer – på riktigt. Under våra temaarbeten kommer du och dina klasskamrater bland annat att försöka hitta tekniska lösningar på aktuella problem. Flera projektarbeten har anknytning till verkliga företag och organisationer. Vill du göra ditt gymnasiearbete tillsammans med ett företag? Då skapar vi möjligheter för detta.

En annan viktig del av teknik förutom kunskapen att omsätta den till praktik, är att skapa framtida affärsmöjligheter. Många innovativa, högteknologiska företag börjar i liten skala, med en idé som växer till något mycket större. Vi ger dig möjlighet att prova på företagande genom Ung Företagsamhet.

Redo för vidare studier

För att du ska bli riktigt väl förberedd för vidare studier, får du redan under din gymnasietid en nära kontakt med universitetsvärlden. Några exempel är prova-på föreläsningar, kontakt med studenter som läser olika universitetsprogram, och laborationer i universitetsmiljö. Du får dessutom träna dig att skriva och läsa den engelska som används i rapporter och läroböcker vid högskola och universitet.

Studieresor i Sverige och utomlands

Tillsammans åker vi på årliga studieresor. Vi lär känna varandra, har roligt och upplever spännande saker. Så här ser upplägget ut:

Åk 1: Exkursion med övernattning. Fokus på att lära känna elever och lärare på skolan.

Åk 2: Stockholmsresa med intressanta studiebesök och andra roliga upplevelser.

Åk 3: Englandsresa i Rosalind Franklins spår.

VILL DU LÄSA VÅR BROSCHYR?

image/svg+xml symboler

En film säger mer än tusen ord!

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-04 16.25

Kunskapsutbyte med forskare från AstraZeneca

"Genom att stötta Franklins gymnasium är vi på AstraZeneca med och inspirerar nästa generations forskare och specialister inom medicin och teknik. Ni behövs i framtiden för att vi tillsammans ska kunna fortsätta rädda liv och förbättra människors hälsa i hela världen."

Matti Ahlqvist, platschef AstraZeneca Göteborg