Vad vet vi egentligen om världen och globala trender?

Under Hållbarhetsveckan i april ordnade skolförvaltningen i samarbete med den globala skolan ett seminarium med fokus på Agenda 2030 och digitala verktyg.

Globala målen

I höstas fick vi med hjälp av FN-inspiratören Jesper en god bild av hur arbetet med millenniummålen lett till goda resultat och utveckling av dem till dagens globala mål- Agenda 2030.

Denna gång ville vi fortsätta att veta mer om de globala målen fast på ett nytt sätt, nämligen hur olika digitala verktyg kan stötta arbetet i klassrummet med att förstå världen.

Globala målen och digitala verktyg

Föreläsningarna med Johanna Lund Rockliffe från Enact och Emma Nääs och hennes elever från Essunga kommun innehöll denna eftermiddag under hållbarhetsveckan goda exempel på hur man med hjälp av olika digitala verktyg kan öka kunskap och fakta om globala trender och i arbetet med att öppna upp klassrummet mot världen.

Johannas föreläsning bottnade i verktyget Gapminder vilket är ett statistikverktyg med samma namn som en svensk stiftelse. Målsättningen är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik om hållbarhetsfrågor enkla att förstå. Pedagogerna på plats fick interagera med verktyget och med aktuella frågor få kunskap om hur världen mår utifrån olika perspektiv. Hon visade även verktyget Dollar Street där man på ett enkelt sätt kan se hur andra familjer i världen har det, gå in i deras hem digitalt för att öka förståelse och kunskap.

Öppna upp klassrummet mot världen

Med hjälp av bl.a. verktyget Skype visade läraren Emma Nääs tillsammans med sina femteklassare hur de arbetar med interaktivitet i engelskaundervisningen.

De berättade om hur verktyget både utvecklade deras språkkunskaper och hur de interagerade med andra människor runtom i världen på riktigt, både elever men även t.o.m. nyhetsreportrar.

Eleverna berättade på ett entusiastiskt vis om hur de arbetade och att de var självklart för dem att öppna upp klassrummet mot världen och prata engelska med en ”riktig” mottagare.

Om Gapminder

Gapminder är en svensk stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå. Stiftelsen grundades 2005 av programutvecklarna Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund tillsammans med deras far respektive svärfar Hans Rosling. Arbetet görs i samarbete med bland annat FN och universitet och bedrivs utan vinstintresse.

Under 2018 har det kommit en bok på samma tema. (Factfulness; Natur och Kultur)

Det finns ett gapmindertest där du kan testa dina kunskaper om grundläggande globala fakta 2018.
Testet är tidsbegränsat och består av 13 stycken faktafrågor.

Om den globala skolan

Universitets- och högskolerådets (UHR:s) verksamhet Den Globala Skolan erbjuder kompetensutveckling inom lärande för global hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Verksamheten riktar sig till lärare, skolledare och annan personal inom skolan.

Under våren 2018 har skolförvaltningen i Mölndal haft två seminarium med den globala skolan, ett med fokus på globala målen och ett med fokus på ”Att erövra demokratin i vår tid” .

Efter dessa två uppskattade seminarium och frågor som är högt prioriterade bland våra barn/unga planerar vi en fortsättning på vårt goda samarbete.

Sofia Knüppel
Samordnare miljö och internationella projekt

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad