Vi behöver dig som ser framåt

Inför en framtid där fler kräver vård och omsorg än vad det finns resurser behövs visionärer. Modiga medarbetare som kan se framåt och hitta kvalitetssäkra alternativ till bästa möjliga vård och omsorg. Är du en av dem?

Vårdpersonal med VR-glasögon

Vård och omsorg för alla

Bästa möjliga vård och omsorg kräver duktiga medarbetare med stort engagemang för att hjälpa andra människor. Medarbetare som är lyhörda och flexibla i sin arbetsutövning.

I vård- och omsorgsförvaltningen arbetar drygt 1600 personer med att ta hand om människor. Antingen i våra verksamheter med direkta insatser av vård och omsorg eller med indirekta insatser som administration, handläggning och utveckling.

Vi behöver dig med högskoleutbildning

I stort sett all omsorg utgår från biståndsbeslut. Vi har tre enheter som arbetar med att bevilja bistånd; Myndighet LSS, Myndighet socialpsykiatri och Myndighet SoL. Här arbetar ett 40-tal socialsekreterare, de flesta utbildade socionomer.

Inom hälso- och sjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Förvaltningen har också flera stabsenheter med behov av personal som arbetar inom bland annat kansli, avgifter, ekonomi, styrning och verksamhetsutveckling.

Intresserad?

Är du intresserad av att arbeta med vård och omsorg?

Det finns behov av timvikarier i flera av våra verksamheter.

Vi söker kontinuerligt nya medarbetare inom olika kategorier. Under Lediga jobb kan du söka efter arbeten inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad