Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Djurhållning och lantbruk

Lantbruk, djur- och hästgårdar omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och kommunen ansvarar för tillsynen. I vår tillsyn tittar vi bland annat på din gödsel- och kemikaliehantering.

Tillsyn på ditt lantbruk

Miljöförvaltningen har tillsyn på ditt lantbruk och vid våra rutinbesök går vi igenom hur du sköter din verksamhet. Vi tittar bara på om verksamheten klarar miljökraven. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen och kontrollerar hur du sköter dina djur.

Innan vi kommer ut till dig kontaktar vi dig för att boka en besökstid. Vid vårt besök kontrollerar vi bland annat på gödsel- och kemikaliehantering, men också eventuella cisterner, hagarnas skick samt hur du förvarar och hanterar avfall.

Jordbruksverkets sida hittar du mer information om regler kring förvaring, märkning och spridning av växtskyddsmedel.

Gödselhantering

Hela Mölndals stad tillhör de så kallade känsliga områdena som sträcker sig längs kusterna i Västra Götalands län. Vi måste därför ta extra hänsyn vid gödselhanteringen. För en bra gödselhantering är det viktigt att:

  • Det finns tillräcklig lagringskapacitet för gödsel och att gödselplattan är rätt utformad
  • Eventuell gödsellagring i stuka ligger på rätt plats
  • Spridning av gödsel sker vid rätt tid på året och på rätt sätt
  • Det finns tillräcklig spridningsareal för den mängd gödsel din verksamhet genererar

Klagomål på din verksamhet

Djurhållning och hantering av gödsel kan ge upphov till störande lukt eller flugor. En del av vår tillsyn omfattar därför också att handlägga eventuella klagomål från närboende. Om vi får in ett klagomål på din verksamhet, kan det hända att vi genomför tillsynsbesök utan att vi kontaktar dig innan.

Vad kostar tillsynen?

Vi tar ut timavgift på 925 kr per timme för att kontrollera din verksamhet.

Kontakt

Victor Albrektson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 03
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-06 16.08