Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Utförare inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, funktionshinder och hemsjukvård.

Nämnden vill stimulera till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet genom alternativa driftformer. Det politiska målet är att öka valfriheten för mölndalsborna och att stimulera småföretagandet i staden.

Hemtjänst, ledsagarservice och ledsagning är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Då kan brukarna välja både bland externa utförare och Mölndals stads verksamhet.

Äldreboende är en tjänst som kan vara upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling, LoU. Denna verksamhet drivs både av externa utförare och av Mölndals stad.  

Äldreboende kan också upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Driva enskild verksamhet 

Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva enskild verksamhet inom socialtjänstens område eller för personer med funktionsnedsättning måste ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Ansökan måste göras innan verksamheten startar.

Kontakt

Monica Holmgren
Chef
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 54
monica.holmgren@molndal.se 

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-23 10.46