Äldreboende enligt LOV

Mölndals stad upphandlar äldreboende enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Äldreboende är en insats som beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL.

Tjänsten äldreboende innebär ett särskilt boende för äldre människor med behov av omsorg, trygghet och service dygnet runt.

Vill du starta och driva äldreboende i Mölndals stad?

Du som är intresserad av att starta och driva äldreboende i Mölndals stad lämnar in en ansökan om att bli godkänd leverantör av äldreboende LOV i Mölndals stad.

Vårddygnsersättningen för 2023 är 1978 kr. För ytterligare information om vårddygnsersättning, se förfrågningsunderlag avsnitt 5.2.

Förfrågningsunderlaget LOV äldreboende innehåller bland annat de krav som du ska leva upp till för att bli godkänd som leverantör. Förfrågningsunderlaget, och dess krav, är antagna av vård- och omsorgsnämnden.

Ansökan skickas till:

Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
431 82 Mölndal

Ansökan ska vara märkt "Ansökan LOV äldreboende".

Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Förfrågningsunderlag

För att kunna bli leverantör av äldreboende i Mölndal ska företag uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad