Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Äldreboende enligt LOV

Mölndals stad upphandlar äldreboende enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Äldreboende är en insats som beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL.

Tjänsten äldreboende innebär ett särskilt boende för äldre människor med behov av omsorg, trygghet och service dygnet runt.

Vill du starta och driva äldreboende i Mölndals stad?

Du som är intresserad av att starta och driva äldreboende i Mölndals stad lämnar in en ansökan om att bli godkänd leverantör av äldreboende LOV i Mölndals stad.

Förfrågningsunderlaget LOV äldreboende innehåller bland annat de krav som du ska leva upp till för att bli godkänd som leverantör. Förfrågningsunderlaget, och dess krav, är antagna av vård- och omsorgsnämnden.

Ansökan skickas till:

Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
431 82 Mölndal

Ansökan ska vara märkt "Ansökan LOV äldreboende".

Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Förfrågningsunderlag

För att kunna bli leverantör av äldreboende i Mölndal ska företag uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

Relaterad information

Kontakt

Enheten för styrning och uppföljning
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Ann-Marie Predan
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 23
ann-marie.predan@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-20 10.45