Utföra hemtjänst

Hemtjänst är en insats enligt socialtjänstlagen. Mölndals stad upphandlar hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Vad innebär insatsen hemtjänst?

Personer som har svårt att klara sig själva i hemmet och vardagen kan ha rätt till hemtjänst.

Hemtjänsten är uppdelad i personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad kan till exempel vara hjälp med personlig hygien och promenader. Service kan vara tvätt, städ, inköp av varor och leverans av mat. Stödet kan ges dygnet runt.

Vill du utföra hemtjänst i Mölndals stad?

Du som är intresserad av att utföra hemtjänst i Mölndals stad lämnar in en ansökan om godkännande Pdf, 145.3 kB. enligt förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget innehåller bland annat de krav som du ska leva upp till för att bli godkänd som utförare. Förfrågningsunderlaget, och dess krav, är antagna av vård- och omsorgsnämnden.

Din ansökan granskas av stadens handläggare som fattar beslut om godkännande och därefter tecknas ett avtal.

Ditt företag ska bland annat ta ställning till:

  • inriktning - om du vill arbeta med personlig omvårdnad och/eller service
  • geografiskt område - om du vill arbeta i hela staden eller i södra respektive norra Mölndal
  • omfattning - antalet timmar per månad du kan arbeta (kapacitetstak).

Ansökan ska vara märkt "Ansökan LOV hemtjänst" och skickas till

Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Enheten för styrning och uppföljning 
431 82 Mölndal

Uppföljning

Nämnden följer upp verksamheterna för att kontrollera efterlevnad av avtal och ledningssystem för kvalitet.

Aktuella utförare av hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen har godkänt och tecknat avtal med flera externa utförare som förutom Mölndals stad utför hemtjänst, se Kundval hemtjänst.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad