Tillfälligt ingen parkeringsavgift på vissa gator i Krokslätt

Transportstyrelsen har upphävt 27 lokala trafikföreskrifter om parkering i Krokslättsområdet i Mölndal. Det innebär att Mölndals stad just nu inte kan ta ut parkeringsavgifter på dessa gator. Mölndals stad tar fram nya beslut om parkeringsavgift för berörda gator.

Uppdatering 3 februari 2023: Avgift för parkering gäller igen.

---

Hösten 2019 infördes avgift för parkering på bostadsgator i Krokslättsområdet som en del av Mölndals stads införande avgift för parkering på bostadsgator, enligt beslut av tekniska nämnden. En stor del av dessa lokala trafikföreskrifter överklagades till Länsstyrelsen, som gav Mölndals stad rätt i frågan, och senare till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet och har konstaterat att formaliafel föreligger beträffande 27 av de lokala trafikföreskrifter som överklagats och har därför upphävt dem. Transportstyrelsen har också prövat själva införandet av parkeringsavgifter på bostadsgator och har konstaterat att beträffande beslut där det inte funnits något formaliafel har det varit tillåtet för Mölndals stad att införa parkeringsavgifter på bostadsgator med hänvisning till trafiksituationen.

Mölndals stad har låtit utreda behovet och konsekvenser av införande av parkeringsavgifter både innan det att avgifter infördes och senare, under tiden som ärendet prövats av Länsstyrelsen och Transportstyrelsen.

Våra utredningar visar att det finns behov av att reglera parkeringen på bostadsgator med avgift för att ordna trafiken och styra trafikanter till att i första hand använda parkering på tomtmark. Detta för att öka sikt, framkomlighet och trafiksäkerhet samt motverka gatuparkering där alternativ finns, säger Magnus Johansson, trafikchef Mölndals stad.

Transportstyrelsens beslut innebär att Mölndals stad tills vidare inte kommer att ta ut parkeringsavgift för berörda gator i Krokslätt. Mölndals stad har därför täckt för skyltar om avgift på berörda gator. Mölndals stad uppmanar alla trafikanter att alltid följa synlig skyltning.

Avgift införs igen

Mölndals stad har enligt trafikförordningen och lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, rätt att införa begränsningar för trafik och ta ut avgift för parkering på offentlig plats där kommunen är väghållare om det krävs för att ordna trafiken.

Parkeringsavgifter kommer på nytt att införas på bostadsgator i Krokslätt inom de kommande veckorna. Mölndals stad har påbörjat arbetet med att ta fram nya beslut om parkeringsföreskrifter.

Transportstyrelsens beslut gäller inte retroaktivt, det kommer därför inte bli någon återbetalning av tidigare avgifter.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad