Det gäller för motorbåtar på Rådasjön

Som en del av vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långevattnet finns det särskilda regler för motorbåtar. För befintliga båtar gäller reglerna från och med 2025 men du får gärna redan nu anpassa din båt.

Reglerna för båtar och andra fordon på Rådasjön finns för att skydda dricksvattnet då Rådasjön är vattentäkt för Mölndal och Göteborg.

Förbud mot trafik med förbränningsmotor

All användning av fordon med förbränningsmotor är förbjuden på Rådasjön och Norra Långevattnet. Det innebär att du får ro eller använda elmotor på din båt om du vill åka på Rådasjön. Förbudet gäller året runt och avser därför alla sorters fordon.

Med fordon menas till exempel bil, moped, motorcykel, traktor, A- eller EPA-traktor, skoter, vattenskoter, flygplan och motorbåt.

Övergångsregler

Dock gäller övergångsregler till 2025 vilket gör att motorbåtar med förbränningsmotor kan förekomma under 2023 och 2024. Eftersom Rådasjön är en vattentäkt redan idag så får du gärna redan nu byta din förbränningsmotor till en hållbarare och säkrare variant som är godkänd.

Befintliga föreningar har en längre övergångsperiod för sina säkerhets- och räddningsbåtar.

Du som skaffar motorbåt, ny eller begagnad, måste ha elmotor direkt.

Självklart går båtar som du ror eller

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad