Alla källsorterar vid hemmet inom några år

Den 1 januari 2027 kan alla hushåll i hela Sverige källsortera sitt avfall vid sitt hem. Det beslutade regeringen sommaren 2022 – en nödvändig lagändring för att fler ska ta hand om den resurs som avfallet är. Många fastighetsägare i Mölndal väljer redan i dag att erbjuda hushållen fastighetsnära källsortering och staden påbörjar nu en nära dialog med alla fastighetsägare för att få till insamlingen överallt, med start hos flerbostadshus redan i höst.

De nya lagarna ger olika konsekvenser för olika kommuner och insamlingssystemen ser olika ut. I Mölndal har vi egen anställd personal och renhållningsfordon som hämtar avfallet, andra kommuner upphandlar en entreprenör. I Mölndal sker all insamling av olika sorters avfall huvudsakligen i kärl eftersom undersökningar återkommande pekar på att sorteringen blir mest rätt i kärl.

Mölndals stads tidplan för införande

Varje kommun ansvarar för att planera hur införandet ska ske. Mölndals stad kommer att börja införa fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar hos fastighetsägare till flerbostadshus med start hösten 2023. Mölndals stad kommer också som ensam aktör att samla in alla förpackningar. Under hösten 2024 sker införandet för en- och tvåbostadshus som kan ha fyrfackskärl. Under hösten 2025 införs den fastighetsnära insamlingen hos en- och tvåbostadshus som inte kan ha fyrfackskärl.

Mer information

Du kan läsa mer om kravet på fastighetsnära insamling.

Fastighetsägare kan byta abonnemang redan i dag

Alla fastighetsägare kan redan i dag möjliggöra fastighetsnära källsortering. Kontakta oss så hjälper vi dig att ändra ditt abonnemang.

Omfattande beteendeförändring behövs för att lyckas tillsammans

Samtidigt som vi arbetar med att hitta lösningar för att få till insamlingen överallt hos Mölndalsborna, så driver vi ett arbete kring att både öka mängden källsorterat material och att minska mängden avfall.

Varje förpackning eller matavfall som hamnar i soppåsen spelar roll. Allt du som individ bidrar med gör skillnad! Senaste mätningen visar till exempel att cirka 30 % av innehållet i våra soppåsar faktiskt hör hemma där – blöjor, bindor och tandpetare, för att ge några exempel. Om bara sju år ska den siffran vara 70 %. Läs gärna avfallsplanen för Göteborgsregionen.

Återbruket Kikås bidrar till att minska avfallet

Kan du vid renovering med varsamhet demontera exempelvis dörr och dörrkarm och lämna det till Återbruket Kikås så att det får nytt liv hos någon annan? När du gräver upp plantor för att lämna som trädgårdsavfall, kan du i stället lämna in det till oss? Besök gärna vår bruksbutik.

Vad kan du börja göra i dag för att minska mängden avfall? Läs gärna det tio tipsen för hur du kan bidra.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad