Sorteringsguide

I Mölndals källsorteringsguide hittar du viktig information och goda tips om återvinning, återbruk och förebyggande av avfall. I den hittar du även de vanligaste typerna av avfall och vart du lämnar det.

Tänk på att förpackningarna inte behöver vara kliniskt rena. Skölj gärna av dem lätt i kallt vatten. Platta gärna till dina förpackningar. Då tar de mindre plats i kärlet och då kan vi minska antalet tömningar och därmed utsläppen från våra bilar. Stoppa gärna pappersförpackningar i varandra - det tar också mindre plats.

Dina val gör skillnad

För att vara med och skapa en hållbar stad är det viktigt att du källsorterar ditt avfall. Varje typ av avfall återvinns för sig och gör att vi inte behöver utnyttja jordens resurser i lika stor utsträckning.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad