Uppehåll i sophämtning

Du som står för renhållningsabonnemanget för villa, radhus eller fritidshus kan ansöka om uppehåll i sophämtningen via vårt webbformulär. Skicka in ansökan i god tid, så att den kommer in till oss senast en månad innan du vill att uppehållet ska börja.

För att få uppehåll i sophämtningen behöver du intyga att ingen kommer att bo i fastigheten under en sammanhängande period om minst sex månader. Fastigheten används då endast för tillsyn och vistelsen skapar inte behov av sophämtning. 

Uppehåll kan ges i max 2 år. Om det gäller ett fritidshus, ska uppehållet gälla hela hämtningsperioden. Tekniska förvaltningen tar ingen avgift för att handlägga ansökan. Grundavgiften i renhållningstaxan betalas inte under uppehållstiden. Inte heller hämtningsavgiften. Läs mer om grundavgift och hämtningsavgift.

Ditt åvc-kort stängs av

Under uppehållet stänger tekniska förvaltningen av ditt åvc-kort. Kortet aktiveras igen när uppehållsperioden är över.

Jag vill ansöka om uppehåll i sophämtningen


Var ute i god tid

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid, så att den kommer in till oss senast en månad innan du vill att uppehållet ska börja.

Medgivande kan återkallas

Medgivande om uppehåll i sophämtningen kan återkallas om:

  • förutsättningarna som legat till grund för medgivande ändras
  • vilseledande uppgifter lämnats in
  • avfallshanteringen inte sker enligt de villkor som står i medgivandet
  • avfallshanteringen orsakar olägenhet ur hälso- och miljösynpunkt. 

Behandling av personuppgifter

När du ansöker om uppehåll i sophämtningen behandlar tekniska nämnden de personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad