Uppehåll i sophämtning

Du som står för renhållningsabonnemanget för villa, radhus eller fritidshus kan ansöka om uppehåll i sophämtningen via vårt webbformulär. Skicka in ansökan i god tid, så att den kommer in till oss senast en månad innan du vill att uppehållet ska börja.

För att få uppehåll i sophämtningen behöver du intyga att ingen kommer att bo i fastigheten under en sammanhängande period om minst sex månader. Fastigheten används då endast för tillsyn och vistelsen skapar inte behov av sophämtning. 

Uppehåll kan ges i max två år. Om det gäller ett fritidshus, ska uppehållet gälla hela hämtningsperioden. Tekniska förvaltningen tar ingen avgift för att handlägga ansökan. Grundavgiften i renhållningstaxan betalas inte under uppehållstiden. Inte heller hämtningsavgiften. Läs mer om grundavgift och hämtningsavgift.

Ditt återvinningskort stängs av

Under uppehållet stänger tekniska förvaltningen av ditt återvinningskort. Kortet aktiveras igen när uppehållsperioden är över.

Jag vill ansöka om uppehåll i sophämtningen


Var ute i god tid

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid, så att den kommer in till oss senast en månad innan du vill att uppehållet ska börja.

Medgivande kan återkallas

Medgivande om uppehåll i sophämtningen kan återkallas om:

  • förutsättningarna som legat till grund för medgivande ändras
  • vilseledande uppgifter lämnats in
  • avfallshanteringen inte sker enligt de villkor som står i medgivandet
  • avfallshanteringen orsakar olägenhet ur hälso- och miljösynpunkt. 

Behandling av personuppgifter

När du ansöker om uppehåll i sophämtningen behandlar tekniska nämnden de personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad