Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Mark och expolatering

Kommunägd mark kan användas på många olika sätt, exempelvis för bostäder, handel, näringsliv, utbildning och service.

Köpa, sälja eller teckna nyttjanderätt

Intresserad av att köpa, sälja eller teckna nyttjanderätt? Kontakta mark- och exploateringsenheten.

Hyra mark

Intresserad av att hyra eller arrendera mark? Kontakta fastighetsavdelningen.

Aktörer och intressenter inom bygg- och fastighetsbranschen har möjlighet att ansöka om markanvisning i Mölndal.

Kontakt

Nyttjanderätter, servitut m.m:

Mark- och exploateringsenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress:
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Arrenden:

Fastighetsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
Besöksadress:
Storgatan 32 B
431 82 Mölndal
031-315 13 25
fastighetsavdelningen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-30 08.34