Mark och exploatering

Kommunägd mark kan användas på många olika sätt, exempelvis för bostäder, handel, näringsliv, utbildning och service.

Köpa, sälja eller teckna nyttjanderätt

Intresserad av att köpa, sälja eller teckna nyttjanderätt? Kontakta mark- och exploateringsenheten via kontaktcenter.

Aktörer och intressenter inom bygg- och fastighetsbranschen har möjlighet att ansöka om markanvisning i Mölndal.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad