Vilda djur

Vilda djur i boendemiljö kan orsaka störningar och orsaka skada på planterade växter och fruktträd. Många vänder sig till kommunen med dessa problem. Detta är däremot inte en fråga för oss, eftersom de vilda djuren oftast inte innebär något problem för människors hälsa eller miljön.

Besvär av vilda djur i bostadsområde

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hantera vilda djur som stör eller orsakar betydande skador. Kommunen har inget juridiskt ansvar för vad som händer på privatägd mark. Om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättslägenhet tar du först kontakt med fastighetsägaren eller föreningen, innan du hör av dig till Mölndals stad.

På kommunal mark

Vi kan agera om problem med skadedjur innebär en olägenhet (det vill säga problem) för människors hälsa eller miljön, utifrån miljöbalkens regler. Med det menas att det är en störning, som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka och skada hälsan och som inte är obetydlig eller kortvarig. Då kan kommunen ställa krav på att fastighetsägaren åtgärdar problemen. Kostnaderna för dessa åtgärder betalas av fastighetsägaren.

Levande vilt som utgör fara

 • Kontakta polisen på 114 14 om du stöter på vilt i bostadsområde som du anser är en fara för allmänhet eller egendom. Om läget är akut ringer du 112.

Sjuka, skadade eller döda djur

 • På webbsidan Döda och skadade djur hittar du information om hur du ska agera om du kör på ett djur eller hittar ett sjukt, skadat eller dött djur.

Tips

Läs mer nedan om vad du själv kan göra, eller till vem du kan vända dig med frågor i situationer där vilda djur så som vildsvin, älgar och rådjur eller fåglar, upplevs som störande.

Vildsvin

Information om vildsvin finns samlad på en egen sida, klicka på länken för att komma dit.

Älgar och rådjur

Älgar och rådjur som man träffar på i skog och mark kan uppfattas som aggressiva när de har ungar med sig och är överbeskyddande. De kan bli närgångna när det finns mycket frukt i trädgårdar. Detta återkommer ofta under sensommar och tidig höst.

Är de skadeskjutna, närgångna eller upprepat farliga på annat sätt är det polisen som beslutar om eventuell skyddsjakt. I sådana fall ska det vara en fråga om uppenbar och omedelbar fara för människor.

Olika situationer

 • Bor du nära ett skogsområde eller har mycket fruktträd i trädgården så kan du få besök av älgar och rådjur. Om du störs av detta så kan du försöka ”viltsäkra” din trädgård. Plocka bort fallfrukt, hägna in planteringar och liknande.
 • Anser man att det är orimligt många älgar och att de vistas i just din trädgård dagligen kontaktar man Länsstyrelsen, telefon 010-224 40 00. De hanterar viltfrågor i länet och kan besluta om djur ska skjutas av. Allt regleras av jaktlagen, vilken kommunen inte har tillsyn över.
 • Om älgen är ett direkt hot eller har hamnat inom ett tätbebyggt område och inte hittar ut, eller är skadad är det polisen man kontaktar, tel 11414. Polisen är den myndighet som har tillstånd att skjuta inom tätbebyggda områden och kan hantera farliga situationer snabbt.
Fåglar

När våren kommer så uppstår ibland problem med häckande måsar, skator, duvor och kajor som skränar och skräpar ner i boendemiljön. Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att minimera risken för störning.

Vad gör man åt störande fåglar?

Störningen kan vara som störst under fåglarnas häckningsperiod, mellan 1 april till 31 juli. Under den tiden är det däremot förbjudet att störa fåglarna och att ta bort deras bon. Det gäller även tiden då fåglarna precis börjar bygga bon vilket kan vara så tidigt som mars månad för vissa fåglar.

För att ta bort bon gäller det att vara ute i god tid, efter att ungarna har flugit ut och innan föräldrarna börjar bygga nya bon. Kom ihåg att det gäller att ha tålamod med det förebyggande arbetet och att upprepa åtgärderna i rätt tid varje år för att det ska ge en bra effekt. Att skjuta av fåglar är ingen långsiktig lösning. Mer effektivt är att försvåra tillvaron för fåglarna genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet.

Exempel på åtgärder

Här är några exempel på åtgärder som du som privatperson kan vidta, eller i första hand fastighetsägaren om du bor i hyresrätt: Alla åtgärder ska självfallet utföras i de fall då det är tillåtet enligt gällande regler.

 • Rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla bon.
 • Se till att tak, skorstenar och hängrännor är otillgängliga genom att t.ex. spänna upp trådar. Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper, så kallad vetter, som sätts upp på tak.
 • Sköt om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
 • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten.
 • Det är bra att samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.
Grävlingar

Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker. Den attackerar normalt inte människor, men kan bita om den blir överraskad eller trängd. Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Grävlingen är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt, som bebos av flera familjer.

Se upp för bon under huset

 • Man bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under byggnationer. Den skickliga grävaren kan bygga stora gryt.
 • Försök så snart du sett att den försöker ta sig in att avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
 • Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute.
 • Man kan kontrollera om grävlingen är borta genom att ställa en pinne på lut framför öppningen.

Skyddsjakt

Om det inte hjälper, kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna jakttiden på grävling är från 1 augusti till 15 februari, men skyddsjakt kan tillåtas hela året på vissa villkor. Observera att Mölndals kommun inte utövar eller bistår vid någon skyddsjakt utan här får man som fastighetsägare kontakta en jakt- eller viltvårdsorganisation.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad