Socialt ansvarig samordnare, SAF

På social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) finns en socialt ansvarig samordnare, SAS. Funktionen ansvarar för att säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialt ansvarig samordnare, SAS, följer upp hur vi hanterar bemötande, värdegrund och social dokumentation samt att våra klienter får rätt insatser enligt deras biståndsbeslut.

Socialt ansvarig samordnare ansvarar också för:

  • att utreda rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah, samt anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • information och utbildningar
  • övergripande kontroll gällande riktlinjer och rutiner
  • systematisk uppföljning-

En av två SAS i Mölndals stad

Den socialt anvsariga samordnaren (SAS) på social- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av två som har detta uppdrag inom Mölndals stad. Förutom på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, finns funktionen SAS på vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Ulrika Claësson
Socialt ansvarig samordnare
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
0767-23 26 58
ulrika.claesson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad