Socialt ansvarig samordnare, SAS,
på vård- och omsorgsförvaltningen

På vård- och omsorgsförvaltningen finns en socialt ansvarig samordnare, SAS. Funktionen SAS ansvarar för att säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialt ansvarig samordnare följer upp hur vi hanterar bemötande, värdegrund, social dokumentation och att våra brukare får rätt insatser enligt deras biståndsbeslut.

Socialt ansvarig samordnare ansvarar också för:

  • Utreda rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah, samt anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • Information och utbildningar
  • Uppföljning av nuvarande riktlinjer och skapandet av nya
  • Systematisk kvalitetsuppföljning inom olika områden

SAS på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad