Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Socialt ansvarig samordnare, SAS

I Mölndals stad finns en socialt ansvarig samordnare, SAS. SAS har ett övergripande kvalitetsansvar och är sakkunnig om det sociala innehållet i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. 

Till exempel hur vi hanterar omvårdnadssituationer, bemötande, värdegrund, social dokumentation och att våra brukare får en meningsfull tillvaro och rätt insatser enligt deras biståndsbeslut.

Socialt ansvarig samordnare anmäler och utreder också allvarliga händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-26 09.48