Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Socialt ansvarig samordnare, SAS

På vård- och omsorgsförvaltningen finns en socialt ansvarig samordnare, SAS. Funktionen SAS ansvarar för att säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialt ansvarig samordnare följer upp hur vi hanterar bemötande, värdegrund, social dokumentation och att våra brukare får rätt insatser enligt deras biståndsbeslut.

Socialt ansvarig samordnare ansvarar också för:

  • Utreda rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah, samt anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • Information och utbildningar
  • Uppföljning av nuvarande riktlinjer och skapandet av nya
  • Systematisk kvalitetsuppföljning inom olika områden

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-10 14.53