InnoCompTec förebygger smittspridning på äldreboenden med virtuell teknik.

InnoCompTec är ett Interregprojekt mellan Mölndals stad och Vesthimmerland kommun i Danmark. Projektets mål är att förebygga smittspridning på äldreboenden genom att använda virtuell teknik i utbildningssyfte.

Äldreboenden hårt drabbade av pandemin

Under pandemin drabbades både brukare och personal på äldreboenden extra hårt av den snabba smittspridningen av covid-19. Den stora sjukfrånvaron bland personalen ledde till svårigheter att säkerställa bemanning för att kunna ge grundläggande vård och omsorg.

Projektets mål är att hitta sätt att förebygga infektioner för att undvika snabb spridning av covid-19 och andra infektionssjukdomar på äldreboenden framöver.

Under våren 2022 gjordes en förstudie på utvalda äldreboenden för att identifiera situationer där risk för smitta skulle kunna förebyggas. Resultatet av studien låg till grund för ansökan och ledde till att projektet kunde starta igång sommaren 2023.

Virtuell teknik används i utbildningssyfte

Totalt kommer ett 60-tal medarbetare inom äldreboenden i Mölndals stad och Vesthimmerland kommun att delta i projektet för att arbeta fram ett underlag under våren 2024. Utifrån underlaget kommer ett antal teknikföretag få i uppdrag att ta fram lämpliga virtuella lösningar som ska användas i utbildningssyfte.

Det handlar om virtuell teknik som exempelvis VR, AR och avatarer som används för att simulera olika scenarier som kan uppstå på ett äldreboende. Deltagarna kommer sedan att få prova dessa i ett så kallat living lab som vi just nu håller på att bygga upp, berättar Christina Josefsson Vik, projektledare för Mölndals stad.

Campus Mölndal stöttar med pedagogik

I projektet deltar även sex lärare och en projektledare från Campus Mölndal.

Den virtuella tekniken kan hjälpa oss praktiskt. Men om vi ska kunna genomföra en förändring och få till ett kontinuerligt lärande behövs även pedagogik. Så vi är väldigt glada för att Campus Mölndal vill vara med och delta i projektet utifrån detta perspektiv, säger Christina Josefsson Vik.

Om InnoCompTec

InnoCompTec är ett treårigt (2023-2026) Interregprojekt som medfinansieras av EU. Projektet drivs av Vesthimmerland kommune i Danmark i partnerskap med Mölndals stad, Campus Mölndal, University College Nordjylland och Danish Life Science Cluster.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad