Lokala värdighetsgarantier

Utifrån socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorg har vi tagit fram lokala värdighetsgarantier för hemtjänst och äldreboenden. Det finns även lokala värdighetsgarantier för våra funktionshinderverksamheter som utgår från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

För äldreomsorg, hemtjänst och funktionshinderområdet finns det lokala värdighetsgarantier. Syftet med värdighetsgarantierna är att höja kvaliteten och tydliggöra vad respektive målgrupp kan förvänta sig av vård- och omsorgsförvaltningen.  

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad