Lokala värdighetsgarantier

Utifrån socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorg har vi tagit fram lokala värdighetsgarantier för hemtjänst och äldreboenden. Det finns även lokala värdighetsgarantier för våra funktionshinderverksamheter som utgår från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

För äldreomsorg och funktionshinderområdet finns det lokala värdighetsgarantier. Syftet med värdighetsgarantierna är att höja kvaliteten och tydliggöra vad respektive målgrupp kan förvänta sig av vård- och omsorgsförvaltningen.  

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-01 08.22