Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Lokala värdighetsgarantier

Utifrån socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorg har vi tagit fram lokala värdighetsgarantier. Syftet med värdighetsgarantierna är att höja kvaliteten i äldreomsorgen och att tydliggöra vad äldre, anhöriga och kommuninvånare kan förvänta sig av äldreomsorgen.

Det finns värdighetsgarantier för hemtjänst och för äldreboenden.

Värdighetsgarantier för hemtjänst

Detta är våra löften till dig som har hemtjänst.

Kontaktman
Du får en kontaktman utsedd vid första personliga mötet med personal. Du har rätt att byta kontaktman.

Genomförandeplan
En individuell överenskommelse, en så kallad genomförandeplan, upprättas inom fjorton dagar efter att din hemtjänst startat. Du bjuds in till ett samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att stödet ska genomföras. Det ni kommer överens om skrivs in i planen.

I planen ska det också stå när ni tillsammans ska se över hur planen har följts, minst en gång per år. Om du tycker att planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.

Kontinuitet
När genomförandeplanen upprättas har du en dialog med personalen om hur du ser på antalet personer som kommer hem till dig för att ge stöd. Det ni kommer fram till skrivs in i din genomförandeplan. Hemtjänsten planeras sedan utifrån dina omsorgsbehov.

Vi bär legitimation
All personal som kommer hem till dig bär alltid väl synlig fotolegitimation.

Värdighetsgarantier för äldreboende

Detta är våra löften till dig som bor i äldreboende.

Kontaktman
Du får en kontaktman utsedd vid första personliga mötet med personal. Du har rätt att byta kontaktman.

Genomförandeplan
En individuell överenskommelse, en så kallad genomförande- plan, upprättas när du flyttar in. Du bjuds in till ett samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att stödet ska genomföras. Det ni kommer överens om skrivs in i planen. Där ska också stå när ni tillsammans ska se över hur planen har följts, minst en gång per år. Om du tycker att planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.

Vi bär namnskylt
All personal som ger dig stöd bär en väl synlig namnskylt.

Individuell aktivitet
Du får möjlighet och stöd till en individuell aktivitet i minst två timmar, efter dina egna önskemål, vid minst tolv tillfällen per år.

Utevistelse
Du får möjlighet och stöd till utevistelse utifrån dina behov vid minst två tillfällen per vecka.

Bedömning av din hälsa
När du flyttar in får du erbjudande om att göra en riskbedömning av din hälsa. Förebyggande åtgärder görs utifrån resultatet för att stärka din hälsa.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-26 09.48