Arbetsgivar- och organisations­utskottet

Arbetsgivar- och organisationsutskottet bereder övergripande och strategiska ärenden rörande utformningen av den kommunala organisationen, strategisk personal- och lönepolitik, samt den personaladministrativa verksamheten.

Utskottet utövar kommunstyrelsens befogenheter som personalorgan och är ansvariga för den interna företagshälsovården.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad