Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ som tar initiativ till, samordnar och utvärderar folkhälsoinsatser.

Rådet består av förtroendevalda från Mölndals stad och Västra Götalands-regionen. Tjänstemän från Mölndals stad adjungeras vid behov. Vill du ta del av handlingar kontakta folkhälsoplanerare.


Förtroendevalda

Organisation

Pernilla Övermark (S), ordförande

Mölndals stad

Marianne Ahlborg (L), 1 vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster

Merjem Maslo (M), 2 vice ordförande

Mölndals stad

George Absim (S)

Mölndals stad

Gunilla Arneström (MP)

Mölndals stad

Anna-Lisa Hellsing (L)

Mölndals stad

Tomas Angervik (S)

Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster

 

Folkhälsa och social hållbarhet i Mölndal

Folkhälsoarbetet bidrar till att förverkliga Vision Mölndal 2022. Arbetet grundas i det nationella folkhälsomålet och den regionala folkhälsopolitiska policyn. Folkhälsorådets prioriteringar är vägledande för nämnderna och förvaltningarna i det konkreta och vardagliga arbetet for folkhälsa och social hållbarhet.

Fyra fokusområden för det lokala folkhälsoarbetet:

  • Delaktighet, inflytande och jämlik hälsa
  • Goda och trygga uppväxtvillkor - psykisk hälsa
  • Goda levnadsvanor - minska stillasittandet och tonårstiden fri från alkohol och droger
  • Åldrande med livskvalitet -  välbefinnande och gemenskap


Kontakt

Hillevi Funck
Folkhälsoplanerare
Stadsledningsförvaltningen
031-315 13 15
0707-69 03 73
hillevi.funck@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 10.55