Författningssamling

Mölndals stads författningssamling är regelverket för den kommunala verksamheten. Författningssamlingen innehåller bestämmelser som rör både dig som invånare och själva beslutsfattandet i kommunen.

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Här finns också våra lokala ordnings­föreskrifter som vi utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Bestämmelser som riktar sig till dig som invånare

I bestämmelser för allmänheten hittar du information om ordningsföreskrifter och bestämmelser för renhållning, alkoholservering och torghandel.

Avgifter och taxor

Mölndals stad har taxor och avgifter för kommunens tjänster och service.

Styrprinciper och reglementen

I styrprinciper och reglementen fastställs uppdrag och befogenheter för nämnder, förvaltningar och chefer.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad