Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Planer och styrdokument

Kommunal författningssamling med planer och styrdokument för Mölndals stad. Översiktsplan och detaljplaner visar hur vi planerar för byggande och för markens användning. Styrdokument kan till exempel vara regelverk, program och reglementen talar om hur staden ska utföra sina uppdrag.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Therese Tanner
Kommunsekreterare
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 12 61 växel
therese.tanner@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-13 11.15