Planer och styrdokument

Planer och styrdokument för Mölndals stad.

Översiktsplan och detaljplaner visar hur vi planerar för byggande och för markens användning.

Styrdokument är våra riktlinjer, program och regelverk som talar om hur vi ska utföra vårt uppdrag.

Författningssamling

Mölndals stads författningssamling är regelverket för den kommunala verksamheten. Här hittar du bestämmelser som rör både dig som invånare och själva beslutsfattandet i kommunen.

Planer

I samhällsplaneringen är det viktigt att samordna utbyggnaden av bostäder, arbetsplatser, vägar, skolor med mera så att staden kan utvecklas till en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.

Styrdokument: regler, riktlinjer, program, policys och strategier

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Markus Bolechowski Franklin
Kommunsekreterare
Stadskansliet
031-315 15 69

Dela på:

Senast uppdaterad