Kommunala avgifter och taxor

En del av stadens tjänster och service har en avgift, till exempel bygglov, renhållningen, vatten och avlopp. Fler taxor tillkommer inom kort.

Avfall och återvinning

Vatten och avlopp, anläggningsavgifter

Bygg- och planärenden

Allmänna handlingar

Livsmedel

Offentlig plats

Alkohol och tobak m m, serveringstillstånd och försäljning

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad