Dödsfall och begravning

Att förlora en närstående är ofta väldigt påfrestande. Det kan väcka sorg och saknad, och du som drabbats kan hamna i kris. Som anhörig kan du även ställas inför praktiska frågor, det kan gälla exempelvis begravning, boupp­teckning/dödsbo­anmälan och ekonomi. Frågor kopplade till dödsbohandläggning är ett kommunalt ansvar.

Dödsbohandläggning i samverkan

Mölndals stad handlägger även ärenden där den avlidna bodde i Partille kommun. Detta på uppdrag av ansvarig nämnd i Partille. Från och med 1 oktober 2022 kommer Mölndals stad på samma sätt handlägga ärenden där den avlidna bodde Härryda kommun eller Lerums kommun.

Vad omfattas av området dödsbohandläggning?

Dödsbohandläggning omfattar dödsboanmälan, ekonomiskt bistånd till begravningskostnader, och provisorisk förvaltning av dödsbon vilket kan bli aktuellt när dödsbodelägare saknas eller är okända.

  • Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader: Kostnader för begravning ska prioriteras när det gäller dödsboets utgifter och eventuella skulder. Om pengar till begravning saknas, kan du som dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka kostnaderna för en enkel men värdig begravning. Mer information om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
  • Provisorisk förvaltning av dödsbo: Är det osäkert om det finns anhöriga? Om en person som bodde i Mölndals stad eller Partille kommun har avlidit och det är oklart om det finns anhöriga, kan du höra av dig till kontaktcenter Mölndal för att komma i kontakt med boutredare och anmäla dödsfallet. Vid behov kan kommunens boutredare provisoriskt förvalta dödsboet. Hör av dig till Kontaktcenter Mölndal.

Borgerlig begravning och begravningsförrättare

Om det blir en borgerlig begravning, kan en borgerlig begravningsförrättare anlitas via kommunen. Obs, kommunerna som samverkar om dödsbohandläggning har sina respektive begravningsförrättare.

Mer information – tips på bra länkar

Dela på:

Senast uppdaterad