Dödsfall och begravning

När en person avlider ska anhöriga ordna med begravning samt göra en bouppteckning. Om dödsboet har begränsade tillgångar kan Mölndals stad hjälpa dig att göra en dödsboanmälan vilket är en förenklad bouppteckning. På den här sidan finns praktisk information.

Stämningsfylld bild med solstålar på en blomsterbädd. Foto: Larisa Koshkina från pixabay.com

Vad behöver du som dödsbodelägare göra?

 • Stoppa alla eventuella autogiron. Detta gör du genom att kontakta banken eller aktuella företag (hyresvärd, elbolag, telefonbolag).
 • Avsluta samtliga abonnemang och säg upp eventuella hyreskontrakt.
 • Du ska inte betala några räkningar som tillhör dödsboet. Undantag är begravningsfakturan, den ska alltså betalas.
 • Ta reda på vilka tillgångar dödsboet har och vad som eventuellt kan tänkas inkomma till dödsboet (till exempel försäkringspengar, återbetalningar, skatteåterbäring).

Det kan vara bra att veta att eventuella skulder i dödsboet inte går vidare till dödsbodelägarna.

När det gäller själva begravningen kan du vända dig till en begravningsbyrå.

Bouppteckning

Efter begravningen görs en bouppteckning. Då görs en genomgång av dödsboets tillgångar och skulder. Bouppteckningen görs senast tre månader efter dödsfallet. Du kan göra en bouppteckning själv eller anlita en bouppteckningsbyrå. Om den avlidna äger en fastighet (tomt) och om det finns ett testamente måste en bouppteckning göras.

Dödsboanmälan

I vissa fall ersätts bouppteckningen av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan beskrivas som en förenklad bouppteckning. Om tillgångarna i dödsboet bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter som uppstått med anledning av dödsfallet, exempelvis uppsägningshyra och kostnader för tömning, städ av bostad, kan du vända dig till Mölndals stad för en utredning som kan leda fram till en dödsboanmälan. En dödsboanmälan ersätter bouppteckningen. 

Skicka in ifylld "Blankett för dödsboanmälan" och följande underlag:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Detta dokument visar när personen avled och vilka efterlevande personen har. Du kan beställa dokumentet från Skatteverket eller be begravningsbyrån om hjälp.
 • Kontosammanställning från bank eller banker från dödsdagen samt uppgift om eventuellt bankfack eller värdepapper.
 • Uppgifter om medel som inkommit efter dödsdagen, eller förväntas komma in.
 • Uppgifter om något debiterats dödsboet efter dödsdagen.
 • Uppgifter om kontanta medel.
 • Uppgifter om försäkringar och om dessa är med eller utan förmånstagare.
 • Uppgifter om yttre inventarier, till exempel bil eller båt.
 • Kopia på senaste deklarationen.
 • Förteckning på dödsbodelägare med namn, personnummer och adress.
 • Uppgifter om efterlevande make/makas tillgångar.
 • Kostnad för begravning.
 • Kostnad för eventuell gravsten eller inskription.
 • Kostnader i samband med begravningen, till exempel förtäring.
 • Uppgifter om hyreskostnad (om den avlidne var ensamstående).
 • Om dödsboet ansöker om ekonomiskt bistånd för att täcka begravningskostnader, ska även kontoutdrag för alla bankkonton två veckor tillbaka för den avlidne inlämnas.

Om den avlidna var gift eller sambo, ska hänsyn tas till den avlidnas andel av de gemensamma tillgångarna. Det gäller också att tänka på följande:

 • att den avlidna är folkbokförd och bodde i Mölndal,
 • att den avlidna inte äger någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt,
 • att den avlidnas hem lämnas intakt tills kommunens handläggare kommer på besök.

Vad gäller kring ekonomiskt bistånd för begravnings­kostnader?

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravnings­kostnader. Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen, kan du för dödsboets räkning ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka kostnaderna för en enkel men värdig begravning i Sverige. Vid ansökan ska dödsboets samtliga inkomster och tillgångar redovisas. 

Högsta godtagbara kostnad för begravning uppgår till ett halvt basbelopp. Dödsboets tillgångar räknas av från denna summa (högsta godtagbara kostnad). Mellanskillnaden är det som kan beviljas som ekonomiskt bistånd (enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen). Prisbasbeloppen skiftar för varje år.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad