Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Dödsfall och begravning

Här hittar du som förlorat en närstående praktisk information. Om den person som avlidit har begränsade tillgångar kan Mölndals stad hjälpa dig att göra en så kallad dödsboanmälan. Finns ingen anhörig till den avlidne, bör du som vän vända dig till kommunen för närmare information.

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till begravningskostnader. Är det osäkert om tillgångarna räcker att täcka själva begravningen, bör du kontakta kommunen för att få information om hjälp till begravningskostnaden. Tillgångar kan vara banktillgodohavanden och andra värdepapper, fast egendom, samt det bohag (möbler och andra inventarier) som finns i den avlidnes hem.

Vad behöver man som dödsbodelägare göra?

  • Betala inga räkningar tillhörande dödsboet. Undantag är begravningsfaktura.
  • Stoppa alla autogiron. Detta görs genom att kontakta banken.
  • Avsluta samtliga abonnemang och säg upp hyreskontrakt.

Dödsbodelägare ärver inte skulder

Om dödsboet har skulder, eller om det uppstår skulder i samband med dödsfallet, går dessa inte vidare till dödsbodelägarna. Skulderna stannar i dödsboet och kan avskrivas med hjälp av dödsboanmälan/bouppteckning.

Bouppteckning

För själva begravningen kan du vända dig till en begravningsbyrå. Efter begravningen görs en bouppteckning för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Bouppteckningen görs senast tre månader efter dödsfallet. Kontakta Skatteverket för närmare information. Om den avlidne har ett testamente, eller om dödsbodelägarna är oense, skall en bouppteckning göras.

Dödsboanmälan

Om tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan du vända dig till Mölndals stad för en utredning som kan leda fram till en dödsboanmälanPDF som då ersätter en bouppteckning.

Om den avlidne var gift eller sambo, ska hänsyn tas till den avlidnes andel av de gemensamma tillgångarna. Det gäller också att tänka på följande:

  • att den avlidne är folkbokförd och bodde i Mölndal
  • att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt
  • att den avlidnes hem lämnas intakt tills kommunens handläggare kommer på besök

Stöd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan du vända dig till staden för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Högsta godtagbara kostnad för begravning uppgår till ett halvt basbelopp. Dödsboets tillgångar räknas av från denna högsta godtagbara kostnad och mellanskillnaden är det som kan beviljas i bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.

Prisbasbeloppen skiftar för varje år, på Skatteverkets webbplats hittar du aktuella belopp.

Vem ska tömma och städa ut bostaden?

Om dödsboet har tillgångar som täcker kostnaderna för tömning och städ får dödsboet stå för dessa utgifter. I de fall dödsboets tillgångar är begränsade är det givetvis önskvärt att anhöriga tömmer och städar ut bostaden. Om detta inte är möjligt kan man skriva en fullmakt till hyresvärden som säger att hyresvärden får tömma och slänga lösöret. Fakturan för tömning och städ ska ställas till dödsboet och inte till dödsbodelägarna.

Om dödsbodelägarna själva bekostar tömning och städ kan de kompenseras av dödsboet men endast om tillgångarna i dödsboet räcker. Kvitton och fakturor ska sparas.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens ordinarie öppettider
Måndag 08.00-16.00
Tisdag     08.00-16.00
Onsdag   08.00-16.00
Torsdag  08.00-17.30
Tredag     08.00-14.30

Du kan alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-13 14.20