Dödsfall och begravning

Att förlora en närstående är ofta väldigt påfrestande, inte minst känslomässigt. Du som drabbats kan hamna i kris. Som anhörig kan du även ställas inför praktiska frågor, det kan gälla exempelvis begravning, boupp­teckning, dödsbo­anmälan och ekonomi. Frågor kopplade till dödsbohand­läggning är ett kommunalt ansvar.

Karta där de fyra kommuner markerats som samverkar på området dödsbohandläggning – Mölndals stad, Härryda kommun, Lerums kommun och Partille kommun.

De fyra kommuner som ingår i samverkan kring dödsbohandläggning är Härryda kommun, Lerums kommun, Mölndals stad och Partille kommun.

Dödsbohandläggning i samverkan

Mölndals stad handlägger även ärenden där den avlidna bodde i Härryda kommun, Lerums kommun eller Partille kommun. Detta på uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun. De fyra kommunernas avtal om samverkan på detta område trädde i kraft den 1 oktober 2022. Du kan läsa mer om det i nyheten: Mölndal blir värdkommun för ny samverkan kring dödsbo.

Vad omfattas av området dödsbohandläggning?

Dödsbohandläggning omfattar dödsboanmälan, ekonomiskt bistånd till begravningskostnader, och provisorisk förvaltning av dödsbon vilket kan bli aktuellt när dödsbodelägare saknas eller är okända.

Dödsboanmälan

Ibland kan en dödsboanmälan göras istället för en bouppteckning.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Kostnader för begravning ska prioriteras när det gäller dödsboets utgifter och eventuella skulder. Om pengar till begravning saknas, kan du som dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka kostnaderna för en enkel men värdig begravning.

Provisorisk förvaltning av dödsbo

Är det osäkert om det finns anhöriga? Om en person som bodde i Härryda kommun, Lerums kommun, Mölndals stad eller Partille kommun har avlidit och det är oklart om det finns anhöriga, kan du höra av dig till kontaktcenter Mölndal för att komma i kontakt med boutredare och anmäla dödsfallet.

Vid behov kan kommunens boutredare provisoriskt förvalta dödsboet. Hör av dig till Kontaktcenter Mölndal.

Borgerlig begravning och begravningsförrättare

Om det blir en borgerlig begravning, kan en borgerlig begravnings­förrättare anlitas via kommunen. Observera att kommunerna som samverkar kring dödsbohandläggning har sina respektive begravningsförrättare.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad