Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en arbetsplats som anpassas efter dina behov och möjligheter.

Vem riktar sig daglig verksamhet till?

Daglig verksamhet i Mölndals stad riktar sig till dig som:

  • bor i Mölndal
  • är mellan 18 och 68 år
  • inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande

Daglig verksamhet riktar sig till dig som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller en förvärvad hjärnskada. Daglig verksamhet ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Meningsfullt och utvecklande

Att delta på en daglig verksamhet ska vara meningsfullt, utvecklande och stimulerande. I Mölndal finns daglig verksamhet med olika inriktningar. Exempel på arbetsuppgifter är trädgårdsarbete, återvinning av kläder, tillverkning och försäljning av hantverk samt köks- och serviceuppgifter.

I vissa av våra dagliga verksamheter finns också möjlighet att delta i olika aktiviteter som till exempel musik, gympa och dans vid något tillfälle i veckan. 

Arbetsträning, praktik eller arbete

Inom daglig verksamhet kan du få möjlighet att komma ut på en ordinär arbetsplats. Du kan också få särskilt stöd för att komma ut i arbetsträning, praktik eller arbete på en arbetsplats som passar dig utifrån dina förutsättningar och behov.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina behov och möjligheter.

Stödet får du om dina behov inte kan bli tillgodosedda på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning är en skattefri dagpenning som kommunen betalar till dig som deltar i daglig verksamhet. Du får ersättning för heldag när du deltar minst 6 timmar och halvdag när du deltar 3-6 timmar. Från 1 januari 2023 är ersättningen 148 kronor för heldag och 103 kronor för halvdag.

Kostnad för resor och måltider

Du betalar själv dina resor till och från verksamheten samt eventuella måltider. Om du inte kan ta dig till daglig verksamhet på egen hand kan du ansöka om färdtjänst.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad