Kontaktperson

En kontaktperson kan vara till stor hjälp för dig som på grund av funktionsnedsättning har ett begränsat umgänge eller svårt med sociala kontakter.

Kontaktpersonen hjälper dig att bryta isoleringen och ökar dina möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Med din kontaktperson kan du prata i telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller annat som intresserar dig.

Vad kostar det?

Att ha en kontaktperson är avgiftsfritt. Däremot kan omkostnader för till exempel aktiviteter, bussbiljett och fika förekomma.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad