Hälso- och sjukvård

Om du på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hälso- och sjukvården.

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut (tidigare sjukgymnast). I Mölndals stad finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är ett samlingsnamn för all sjukvård där kommunen har ansvaret.

I Hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du kan få hälso- och sjukvård i hemmet eller på annat boende där kommunen har ansvaret.

Hälso- och sjukvård samarbetar med bland annat primärvård, sjukhus och hemtjänst.

Det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hälso- och sjukvård.

Hjälp utifrån dina behov

Genom den kommunala primärvården kan du, utifrån dina behov, få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser, exempelvis:

  • medicinering
  • sårbehandling
  • smärtlindring
  • rehabilitering/habilitering
  • hjälpmedel
  • bedömning inför bostadsanpassning

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift oavsett omfattningen av hjälp. Hälso- och sjukvård ingår i maxtaxan. Det innebär att även om du har fler insatser, till exempel hemtjänst, ska du aldrig betala mer än det belopp riksdagen beslutat som maxtaxa.

För dig som har beviljats Bostad med särskild service enligt LSS och SoL är hälso- och sjukvården kostnadsfri.

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller vårdcentralen. Du kan även ringa Sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller besöka 1177.se.

Vid nödsituation ringer du SOS Alarm112.

Kontakt

Rehabenheten Mölndals stad
Post: Flöjelbergsgatan 1C
431 37 Mölndal
031-315 23 53
Telefontid vardagar kl. 10–12
Övrig tid telefonsvarare

Hälso- och sjukvård
Sjuksköterskor
Flöjelbergsgatan 1C
431 37 Mölndal
031-315 24 79

Annika Wållberg
Enhetschef
Arbets- och fysioterapeuter
annika.wallberg@molndal.se
031-315 23 31

Sandra Hult
Enhetschef
Sjuksköterskor ordinärt boende
sandra.hult@molndal.se
031-315 30 28

Tina Lindh
Enhetschef
Sjuksköterskor särskilt boende
tina.lindh@molndal.se
031-315 30 30

Susanne Ramstedt
Enhetschef
Bifrost korttidsenhet
susanne.ramstedt@molndal.se
031-315 18 18

Lotta Lindroth
Enhetschef
Trygg hemgång
lotta.lindroth@molndal.se
031-315 32 67

Ann-Charlott Dahlbom Larsson
Enhetschef
Sjuksköterskor funktionsstöd
ann-charlott.dahlbom-larsson@molndal.se
031-315 13 24

Dela på:

Senast uppdaterad