Renhållning och snöröjning

När snön kommer plogar och sandar tekniska förvaltningen många mil gator och vägar, för att minska halkan så att du ska kunna färdas tryggt i trafiken.

Snöröjningen börjar normalt innan snöfallet har avslutats. Halkbekämpning börjar så fort det är risk för halka. Huvudvägar och gator med busstrafik plogas och saltas först.

Vi tömmer också papperskorgar, tar upp sand efter vintern och sopar gatorna fria från löv under hösten.

Grusupptagning efter vintern sker med start i slutet av mars och ska normalt vara klart till maj. Beroende på väder kan tiderna justeras.

Fastighetsägare ansvarar för att städa bort grus, löv och annat skräp från trottoarer. Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Föreskrifter för gaturenhållning

Hur arbetet med renhållning och snöröjning bedrivs styrs av föreskrifterna för gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad