Renhållning och snöröjning

När snön kommer plogar och sandar tekniska förvaltningen många mil gator och vägar, för att minska halkan så att du ska kunna färdas tryggt i trafiken.

Snöröjningen börjar när snön är ungefär fem centimeter djup på större gator och åtta centimeter på bostadsgator. Huvudvägar och gator med busstrafik plogas och saltas först.

Vi tömmer också papperskorgar, tar upp sand efter vintern och sopar gatorna fria från löv under hösten.

Grusupptagning efter vintern sker med start i slutet av mars och ska normalt vara klart till maj. Beroende på väder kan tiderna justeras.

Fastighetsägare ansvarar för att städa bort grus från trottoarer. Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Hur arbetet med renhållning och snöröjning bedrivs styrs av föreskrifterna för gaturenhållningPDF.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-30 13.53