Stöd och stipendier inom kultur och fritid

Stöd och stipendier som du kan söka inom området kultur och fritid.

Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Föreningar som har verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år kan
söka verksamhetsbidrag samt lokalbidrag.

Sista ansökningsdatum den 28 februari:
Idrottsföreningar, i ApN

 • Medlemsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
 • Lokalbidrag för barn- och ungdomsverksamhet
 • Aktivitetsbidrag för sammankomster under perioden 1 juli - 31
  december

Sista ansökningsdatum den 31 augusti:

 • Idrottsföreningar: Aktivitetsbidrag för sammankomster under
  perioden 1 januari - 30 juni, i ApN

Stöd till kulturverksamhet

Läs mer om Mölndals stads kulturstöd här.

Stöd till studieförbund

Bidrag kan utgå till alla inom Mölndals stad verksamma studieförbund,
vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom
Folkbildningsrådet. De bidragsgrundande verksamhetsformerna för
studieförbund är studiecirklar, kulturarrangemang och annan
folkbildningsverksamhet.

Föreningsstöd som kan sökas löpande

Föreningar som vill utveckla sin verksamhet eller behöver göra
materiella investeringar i sin anläggning kan söka olika typer av
föreningsstöd löpande under året. Det finns även stöd att söka för
nystartade föreningar. De stöd som kan sökas löpande under året är:

 • Utvecklingsbidrag
 • Nystartsbidrag
 • Investeringsbidrag

Så här söker och redovisar du

Övriga föreningsstöd

 • Ränte- och amorteringsfritt lån
 • Arrangemangs- och projektstöd fritid

Så här söker och redovisar du

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut:

 • ledarstipendium
 • idrottsstipendium till en flicka och en pojke
 • kulturstipendium
 • arbetsstipendium för konst och kultur

Stipendiesumman för ledarstipendiet och idrottstipendiet uppgår till 10
000 kr per stipendium.

Stipendiesumman för arbetsstipendium konst och kultur uppgår till 50
000 kr.

Stipendiesumman för kulturstipendiet uppgår vanligtvis till 10 000 kr.

Stipendierna delas ut varje år under förutsättningen att relevanta
ansökningar inkommit.

Sista ansökningsdatum den 31 mars

 • Idrottsstipendium
 • Ledarstipendium

Så här söker du

Bidragsregler och information

Övriga blanketter

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad