Utveckling av det drogförebyggande arbetet

Informationsmaterial

ANDTS-policy för idrottsföreningar i Mölndal Pdf, 596.7 kB.
Gemensam överenskommelse mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel inom idrotten

IQ:s tips för alkoholförebyggande insatser inom idrotten
Kunskap och inspiration från IQ, dotterbolag till Systembolaget

Folkhälsomyndigheten ANDTS
Folkhälsomyndigheten arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv för att förebygga ohälsa.

Kontakt

Mattias Strandh
Utvecklingsledare fritid
Kultur- och fritidsförvaltningen
0722-50 76 46
mattias.strandh@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad