Kulturstipendier

Kultur- och fritids­nämnden delar årligen ut ett antal stipendier. Här hittar du infor­mation om arbetsstipen­diet för konst och kultur samt kultur­stipendiet. Ansökningsperioden är 13 september-13 oktober.

Bild på två olika kulturstipendier.

Arbetsstipendium konst och kultur

Med arbetsstipendiet vill vi upp­muntra till ett kreativt och levande konst- och kultur­liv i Mölndal. Stipen­diet är på upp till 50 000 kronor och delas ut varje år till en enskild person. Stipendiet kan sökas av dig som är professionell kultur­arbetare eller konstnär som är folkbokförd i Mölndals stad eller som kommer att vistas i Mölndal för att genomföra något arbete eller projekt.

Särskilda villkor

  • Du ska ha konstnärlig högskole­utbildning eller minst tre års dokumen­terad yrkes­erfarenhet.
  • Arbetet eller projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling.
  • Ansökan ska göras av den enskilde personen som önskar komma ifråga om ett stipendium. Projektet eller arbetet kan ske i sam­arbete med andra, men det är en person som står som sökande.
  • Arbetsstipendium delas inte ut till personer som har fått stipen­diet under de senaste fem åren och kan inte sökas retroaktivt.

Kultur- och fritids­nämndens prioriteringar

  • Projekt eller arbeten som nämn­den bedömer inte ha så stor möjlighet till annan finansiering.
  • Projekt eller arbeten som nämn­den bedömer kan ha ett intresse för allmän­heten, prioriteras framför ansökningar som rör mer privata projekt.
  • För att visa på bredden i konst­när­liga uttryck i kom­munen tar kultur- och fritids­nämnden i bedöm­ningen av ansökningar bland annat hänsyn till kön, ålder och konst- eller kulturområde.

Ansökan arbetsstipendium konst och kultur

Ansökningsperiod: 13 september-13 oktober.

Länk till e-tjänst för ansökan kommer att finnas här när ansökningsperioden startar.

Kulturstipendium

Med kulturstipendiet vill vi upp­märk­samma ambitiösa kultur­utövare i Mölndal och goda kulturinitiativ som sker i kom­munen. Stipendiet är på 10 000 kronor. Det delas ut varje år till en enskild person, ett nätverk eller en förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv.

Du kan nominera dig själv eller någon annan. Kulturstipendiet delas inte ut till något som redan har fått stipen­diet under de senaste fem åren.

Så gör vi ett urval

Vi strävar efter att från år till år sprida stipendiet till olika konst­områden och olika typer av kulturinitiativ, personer av olika ålder och kön.

Ansökan kulturstipendium

Ansökningsperiod: 13 september-13 oktober.

Länk till e-tjänst för ansökan kommer att finnas här när ansökningsperioden startar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad