Kållered

I Kållered finns en natur- och kulturstig i Livered. Där kan du följa den gamla kyrkvägen genom ett kulturlandskap som berättar om hur Live­redsbor genom många århundraden brukat marken.

Strövområdet i Livered är inte bara ett utflyktsmål för oss människor utan här trivs också många olika fåglar.

Upptäck mer i Kållered

I Torrekulla kan du ansluta till vand­ringslederna i Sandsjö­backa. Besök även Kållereds kyrka och titta på Våmme­stenen.

Kållereds kyrka har anor från medel­tiden men fick sitt nuva­rande utse­ende under 1600-talet. Många av gårdarna i Kållered hade i äldre tider fasta gravplatser, en tradition som du fortfarande kan se på kyrkogården.

På lekplatsen vid Våmmedal finns en stenhäll som tidigare legat som bro över Hagabäcken vid Östra kyrkvägen. Den så kallade Våmmestenen har en lång historia och har gett upp­hov till många funderingar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad