Kållered

I Kållered finns en natur- och kulturstig i Livered. Där kan du följa den gamla kyrkvägen genom ett kulturlandskap som berättar om hur Liveredsbor genom många århundraden brukat marken.

Strövområdet i Livered är inte bara ett utflyktsmål för oss människor utan här trivs också många olika fåglar.

Upptäck mer i Kållered

I Torrekulla kan du ansluta till vandringslederna i Sandsjöbacka. Besök även Kållereds kyrka och titta på Våmmestenen.

Kållereds kyrka har anor från medeltiden men fick sitt nuvarande utseende under 1600-talet. Många av gårdarna i Kållered hade i äldre tider fasta gravplatser, en tradition som du fortfarande kan se på kyrkogården.

På lekplatsen vid Våmmedal finns en stenhäll som tidigare legat som bro över Hagabäcken vid Östra kyrkvägen. Den så kallade Våmmestenen har en lång historia och har gett upphov till många funderingar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad