Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kulturgaranti

Kulturgarantin innebär att samtliga elever i en årskurs får ta del av minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturgarantin gäller för alla barn  i kommunala förskolor och skolor, från 4 års ålder upp till årskurs 9.

Inriktningen för programmen i de olika årskurserna är framtagna i samarbete med både pedagoger och elever, utifrån förskolans och skolans läroplaner. Utbudet består både av eget kreativt skapande och professionella kulturupplevelser. 

Program läsåret 2018-2019

Programmet för läsåret 2018-2019 innehåller bland annat författarbesök, dansföreställningar, filmskapande och en stuntworkshop. Här hittar du en sammanställning av programmet för samtliga årskurser:

Program och schema sprids till ansvariga pedagoger via de kulturgarantiombud som finns på kommunala förskolor och skolor. Du som är pedagog kan även hitta mer information via portalen "skolfederation".

Inriktning på Kulturgarantin för de olika årskurserna

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i förskolan med fokus på att utforska med kroppen och sina sinnen och genom olika uttrycksformer utveckla förmågan att kommunicera och väcka nyfikenhet.

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk F-3 och särskolan med utgångspunkt i språkutveckling och motoriska färdigheter - lära med kroppen och sina sinnen.

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 4-6 som handlar om identitet och omvärld – förmåga att samarbeta och sätta sig själv i ett sammanhang

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 7-9 som handlar om att uttrycka sig och förstå sin omvärld utifrån ett demokratiskt och människorättsligt perspektiv

Kulturgarantins syfte

Kulturgarantin genomförs i samarbete mellan skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Kulturgarantin är ett sätt att förverkligandet stadens strategiska barn- och ungdomskulturplan. Syftet är att garantera att alla barn och unga i Mölndals stad ska få likvärdig tillgång till kultur.

Relaterad information

Kontakt

Sara Sivre
Kultursamordnare barn och unga
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 27
sara.sivre@molndal.se

Maria Wilhelmsson
Bitr. kulturskolechef
Kulturskolan
031-315 20 34
maria.wilhelmsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-08 15.41