Kulturgaranti

Alla elever i Mölndal ska få minst en kulturupplevelse per år. Det kallas Kulturgarantin. Kulturgarantin gäller för barn i kommunala förskolor och grundskolor, från 4 års ålder.

Program för Kulturgarantin

Du som elev får både skapa själv och uppleva professionell kultur. Programmet innehåller bland annat författarbesök, teaterföreställningar, filmskapande och en musikworkshop.

Upplevelser för de olika årskurserna

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i förskolan med fokus på att utforska med kroppen och sina sinnen och genom olika uttrycksformer utveckla förmågan att kommunicera och väcka nyfikenhet.

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk F-3 och särskolan med utgångspunkt i språkutveckling och motoriska färdigheter - lära med kroppen och sina sinnen.

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 4-6 som handlar om identitet och omvärld – förmåga att samarbeta och sätta sig själv i ett sammanhang

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 7-9 som handlar om att uttrycka sig och förstå sin omvärld utifrån ett demokratiskt och människorättsligt perspektiv

Kulturgarantins syfte

Alla barn och unga i kommunala förskolor och grundskolor ska få likvärdig tillgång till kultur. Skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar för att genomföra Kulturgarantin. Kulturgarantin är ett sätt att förverkliga stadens strategiska barn- och ungkulturplan.

Programmet har tagits fram i samarbete med pedagoger och elever utifrån förskolans och skolans läroplaner.

På varje kommunal förskola och grundskola finns ombud för Kulturgarantin. Ansvariga pedagoger får programmet av kulturgarantiombuden. Du som är pedagog i Mölndals stad hittar mer information på portalen "skolfederation".

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad