Kulturgaranti

Alla elever i en årskurs ska få minst en kulturupplevelse per läsår. Det kallas Kulturgarantin. Kulturgarantin gäller för barn i kommunala förskolor och grundskolor, från 4 års ålder.

Innehållet i Kulturgarantin består av både eget kreativt skapande och professionella kulturupplevelser. Programmet är framtaget i samarbete med pedagoger och elever utifrån förskolans och skolans läroplaner.

Program för Kulturgarantin

Programmet för läsåret 2019-2020 innehåller bland annat författarbesök, teaterföreställningar, filmskapande och en musikworkshop.

På varje kommunal förskola och grundskola finns ombud för Kulturgarantin. Ansvariga pedagoger får programmet av kulturgarantiombuden. Du som är pedagog i Mölndals stad hittar mer information på portalen "skolfederation".

Inriktning på Kulturgarantin för de olika årskurserna

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i förskolan med fokus på att utforska med kroppen och sina sinnen och genom olika uttrycksformer utveckla förmågan att kommunicera och väcka nyfikenhet.

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk F-3 och särskolan med utgångspunkt i språkutveckling och motoriska färdigheter - lära med kroppen och sina sinnen.

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 4-6 som handlar om identitet och omvärld – förmåga att samarbeta och sätta sig själv i ett sammanhang

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 7-9 som handlar om att uttrycka sig och förstå sin omvärld utifrån ett demokratiskt och människorättsligt perspektiv

Kulturgarantins syfte

Alla barn och unga i kommunala förskolor och grundskolor ska få likvärdig tillgång till kultur. Skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar för att genomföra Kulturgarantin. Kulturgarantin är ett sätt att förverkliga stadens strategiska barn- och ungkulturplan.

Relaterad information

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad