I ur och skur, Havrestrået

Välkommen till vår I ur och skuravdelning Havrestrået.

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik bygger på ett upplevelsebaserat och lustfyllt lärande. Tillsammans med ditt barn utforskar och upptäcker vi naturen och vår närmiljö.

Genom utevistelsen får ditt barn sitt rörelsebehov tillgodosett och lär med hela kroppen och alla sina sinnen. Det vi kan göra inne, kan vi också göra ute.

Mulle och Knytte

Vi utgår från Friluftsfrämjandets barnverksamhet där barnen delas upp i Mulle och Knyttegrupper utifrån sin utvecklingsnivå. Verksamheten anpassas efter ditt barns upplevelser och frågeställningar.

Det vi gör med kroppen fastnar i knoppen.

Relaterad information

Kontakt

Bifrosts förskola

Avdelning
Blåklinten Havrestrået

Linblomman, Vetegrodden
Åby Allé 65
431 45 Mölndal

Avdelning
Kornaxet, Prästkragen

Timotej, Vallmon
Måldomargatan 5
431 62 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Dela på:

Senast uppdaterad