I ur och skur, Havrestrået

Välkommen till vår I ur och skuravdelning Havrestrået.

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik bygger på ett upplevelsebaserat och lustfyllt lärande. Tillsammans med ditt barn utforskar och upptäcker vi naturen och vår närmiljö.

Genom utevistelsen får ditt barn sitt rörelsebehov tillgodosett och lär med hela kroppen och alla sina sinnen. Det vi kan göra inne, kan vi också göra ute.

Mulle och Knytte

Vi utgår från Friluftsfrämjandets barnverksamhet där barnen delas upp i Mulle och Knyttegrupper utifrån sin utvecklingsnivå. Verksamheten anpassas efter ditt barns upplevelser och frågeställningar.

Det vi gör med kroppen fastnar i knoppen.

Relaterad information

Kontakt

Bifrosts förskola
Pinnharvsgången 1-2
431 47 Mölndal
031-315 20 03 Bifrost förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Annelie Andersson
Rektor
Bifrosts förskola

Dela på:

Senast uppdaterad