Lindome centrumpark

Parken sträcker sig från Lindome centrum österut längs södra änden av Lindomeån ända till Östra Lindomevägen.

Närheten till vatten, stora ytor utan biltrafik och uppvuxna träd är värden som gör att Lindome centrumpark är viktig i utvecklingen av Lindome.

Finns i Lindome centrumpark

Hitta till Lindome centrumpark

Lindome centrumpark sträcker sig längs med Lindomeån, från Lindome centrum till Östra Lindomevägen. Parken ligger söder om ån. (Området "norr" om ån är privat mark).

Karta Lindome centrumpark 

Upprustning av Lindome centrumpark

Mölndals stad planerar att rusta upp parkområdet med start under 2023. Under 2023 gjorde vi ny plantering i västra delen och belysning på en sträcka där det saknats.

Under 2024 planerar vi att bygga mer aktivitetsplatser med bland annat skejtmöjligheter.

Trivselregler

  • Släng ditt skräp i papperskorgar eller ta med hem och släng, skräpa inte ner vår vackra natur.
  • Runt och på lekplatsen är det enligt lag förbjudet att röka!
  • Hundar ska i parker vara kopplade, det gäller året runt förutom inne i hundrastgården.
  • Är det något som är trasigt eller om du har beröm eller synpunkter, meddela oss via vår synpunktshantering och felanmälan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad