Avgifter, regler och abonnemang för VA

Du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar en så kallad brukningsavgift varje år. Du som ansluter dig betalar en anläggningsavgift. Den kommunala vattenverksamheten styrs av lagar och regler.

En illustration oms visar en vattenkran där vatten rinner ner i ett handfat.

Du får mycket för pengarna.

Vatten är prisvärt, för bara 5 öre per liter levererar vi dygnet runt ett säkert, miljövänligt och gott kranvatten direkt hem till dig, ett vatten som sedan renas innan det släpps ut igen.

Brukningsavgift

För att använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av:

 1. en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar.
 2. en fast avgift som beror på hur stor vattenmätare du har.
 3. en avgift för dagvattenhantering.

Den rörliga avgiften för vattenförbrukning är 32,21 kronor per kubikmeter vatten, inklusive moms. Det gäller från 1 november 2023.

Ladda ner VA-taxan

Mölndals stads brukningsavgifter

 • Rörlig avgift - 32,21 kronor per kubikmeter vatten
 • Fast avgift - 1 695 kronor för normal villavattenmätare (20 millimeter)
 • Avgift för dagvattenhantering - 130 kronor per enhet, minst 8 enheter per småhusfastighet.
 • Avgifterna ovan är inklusive moms och gäller från 1 november 2023.

Avgiften för dagvattenhantering är en fast kostnad som är baserad på hur stor fastigheten är. En småhusfastighet med 1-2 bostäder, får betala för 800 kvadratmeter tomtyta oavsett fastighetens storlek. Övriga fastigheter betalar minst för 1 000 kvadratmeter. 100 kvadratmeter räknas som en enhet i taxan.

Exempel på brukningsavgift, per år

Typhus A, till exempel villa, radhus

Total kostnad 7 567 kronor per år. Typhus A är en villa med en tomtyta på 800 m², vattenförbrukning på 150 m³ och en vattenmätare på 20 millimeter.

Typhus B

Total kostnad 70 206 kronor per år. Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, en vattenförbrukning på 2 000 m³ och två parallellkopplade vattenmätare om 20 millimeter.

Flyttanmälan vid ägarbyte

När du ska flytta från ditt en- eller tvåbostadshus (villa eller radhus) ska du inte säga upp ditt VA-abonnemang. Du ska istället fylla i blanketten för ägarbyte eller nytt abonnemang för sophämtning och VA så tar den nya ägaren över VA-abonnemanget.

OBS: det är alltid fastighetsägaren som står på abonnemanget, ska du hyra ut din villa är det fortfarande du som är betalningsansvarig oavsett vad du kommit överens med hyresgästen om.

För den som flyttar in är det viktigt att ta del av Allmänna bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Mölndals stad Pdf, 331.9 kB..

Anläggningsavgift

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en engångssumma som kallas anläggningsavgift. Den ska bekosta själva arbetet vid tomtgränsen samt kostnaderna för utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och huvudledningar med mera.

Avgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

 • Servisavgiften bekostar ledningen och servisen mellan fastigheten och huvudledningen.
 • Tomtyteavgiften beror av hur stor din tomt är i m².
  Ju större tomt, desto längre och dyrare ledning förbi fastigheten.
 • Lägenhetsavgiften betalar du per lägenhet, eller bostad, på fastigheten.
  Till exempel bygger du två hus på din fastighet som ansluts, eller ett hus med två bostäder i, betalar du 2 lägenhetsavgifter.

Anslutning av nybyggda hus

När du ska ansluta ett nytt bostadshus ska du skicka in anslutningsanmälan. Läs mer om anslutning till ledningsnätet.

Tomtyteavgift: 59 kronor per kvadratmeter.

Lägenhetsavgift: 47 080 kronor per lägenhet.

Servisavgift: Beror på storlek på i första hand vattenservisens utvändiga diameter.

 • 0-40 mm: 111 820 kronor.
 • 41-65 mm: 147 120 kronor.
 • 66-75 mm: 188 320 kronor.

Prisexempel

Bostadsfastighet normal villa med en tomt på 600 m², anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten.

Servisavgift: 111 820 kronor
Tomtyteavgift: 35 400 kronor
Lägenhetsavgift: 47 080 kronor.

Totalt: 194 300 kronor.

Så beräknas avgifter

Anslutningsavgiften beror på storlek av ledningarna i servisen och antal tjänster som ansluts. Om det inte är möjligt att ansluta någon av VA-tjänsterna sker reducering av taxan enligt § 8 i Vattentaxan Pdf, 523.6 kB..

Anläggningsavgifterna finns i sin helhet i VA-taxebilaga A Pdf, 100 kB..

Tillkommande lägenhet, lägenhetsavgift 

Bygger du ett Attefallshus eller gör andra ändringar i antalet bostäder på din fastighet är du skyldig att anmäla det. Du ska också betala en avgift för den tillkommande lägenheten/bostaden. Det beror på att det sker en förändring av VA-förhållandet.

Avgiften baseras på den nytta fastigheten har av ledningsnätet. Om du till exempel bygger om din källare till en lägenhet räknas din villa som två lägenheter vilket gör att du behöver betala en avgift. 

 • Avgiften, enligt gällande taxa från 2023, är 47 080 kronor inklusive moms.

Se avgift i aktuell Anläggningstaxa i vatten och avloppstaxan Pdf, 100 kB..

Anmäl tillkommande lägenhet

Fyll i anmälan om vatten och avlopp för tillkommande lägenhet, skriv på och skicka in den till tekniska förvaltningen. Adressen finns i anmälan.

Uppsägning slamabonnemang

Om du har anslutits till kommunalt Vatten och avlopp och tidigare haft slamtömning ska du säga upp ditt slamtömningsabonnemang samt beställa sluttömning. För att säga upp slamabonnemang ska du skicka in blanketten till Mölndals stad.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad