Avgifter, regler och abonnemang för VA

Du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar en så kallad brukningsavgift varje år. Du som ansluter dig betalar en anläggningsavgift. Den kommunala vattenverksamheten styrs av lagar och regler.

Brukningsavgift

För att använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av:

 1. en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar.
 2. en fast avgift som beror på hur stor vattenmätare du har.
 3. en avgift för dagvattenhantering.

Den rörliga avgiften för vattenförbrukning är 27,19 kronor per kubikmeter vatten, inklusive moms under 2021.

Ladda ner VA-taxan


Mölndals stads brukningsavgifter

 • Rörlig avgift - 27,19 kronor per kubikmeter vatten
 • Fast avgift - 1 431,25 kronor för normal villavattenmätare, avgift för övriga mätare står i taxebilaga b Pdf, 175.1 kB.
 • Avgift för dagvattenhantering - 110 kronor per enhet, minst 8 enheter per småhusfastighet.
 • Avgifterna ovan är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Avgiften för dagvattenhantering är en fast kostnad som är baserad på hur stor fastigheten är. En småhusfastighet med 1-2 bostäder, får betala för 800 kvadratmeter tomtyta oavsett fastighetens storlek. Övriga fastigheter betalar minst för 1 000 kvadratmeter. En kvadratmeter räknas som en enhet i taxan.

Exempel på brukningsavgift, per år

Typ av avgift

Kostnad

Fast avgift

1 431 kronor

Rörlig avgift

4 078 kronor

Dagvattenavgift

880 kronor

Totalt

6 389 kronor

Exemplet avser en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.

Flyttanmälan vid ägarbyte

När du ska flytta från ditt en- eller tvåbostadshus (villa eller radhus) ska du inte säga upp ditt VA-abonnemang. Du ska istället anmäla ägarbyte till Mölndals stad så tar den nya ägaren över VA-abonnemanget.

Ladda ner Blankett för flyttanmälan. Pdf, 170.3 kB.

För den som flyttar in är det viktigt att ta del av Allmänna bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Mölndals stad Pdf, 331.9 kB..

Anläggningsavgift

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en engångssumma som kallas anläggningsavgift. Den ska bekosta själva arbetet vid tomtgränsen samt kostnaderna för utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och huvudledningar med mera.

Avgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

 • Servisavgiften bekostar ledningen mellan fastigheten och huvudledningen.
 • Tomtyteavgiften beror av hur stor din tomt är. Ju större tomt, desto längre och dyrare ledning förbi fastigheten.
 • Lägenhetsavgiften betalar du per lägenhet eller bostad på fastigheten.

Anslutning av nybyggda hus

När du ska ansluta ett nytt bostadshus ska du skicka in anslutningsanmälan. Läs mer om anslutning till ledningsnätet.

Kostnaden för att ansluta ett bostadshus med en lägenhet till vatten, spillvatten och dagvatten blir så här stor (inklusive moms):

Kostnad för VA-anslutning 2021

Tomtstorlek i m²

Anslutning till
vatten, spillvatten och dagvatten

Anslutning till
vatten och spillvatten*

Anslutning till vatten*

Anslutning till spillvatten*

600

181 500 kr

150 425 kr

96 250 kr

111 650 kr

800

192 500 kr

159 225 kr

99 550 kr

117 150 kr

1000

203 500 kr

168 025 kr

102 850 kr

122 650 kr

1200

214 500 kr

176 825 kr

106 150 kr

128 150 kr

1400

225 500 kr

185 625 kr

109 450 kr

133 650 kr

1600

236 500kr

194 425 kr

112 750 kr

139 150 kr

1800

247 500 kr

203 225 kr

116 050 kr

144 650 kr

2000 och över

258 500 kr

212 025 kr

119 350 kr

150 150 kr

* Förutsätter att övriga nyttigheter (Vatten, spillvatten eller dagvatten) inte blivit byggda i området. Kontakta tekniska förvaltningen för exakt uppgift.

Anläggningsavgifterna finns i VA-taxebilaga A Pdf, 178.4 kB..

Tillkommande lägenhet, lägenhetsavgift 

Bygger du ett Attefallshus eller gör andra ändringar i antalet bostäder på din fastighet är du skyldig att anmäla det. Du ska också betala en avgift för den tillkommande lägenheten/bostaden. Det beror på att det sker en förändring av VA-förhållandet.

Avgiften baseras på den nytta fastigheten har av ledningsnätet. Om du till exempel bygger om din källare till en lägenhet räknas din villa som två lägenheter vilket gör att du behöver betala en avgift. 

 • Avgiften, enligt 2021 års taxa, är 44 000 kronor inklusive moms.

Se avgift i aktuell Anläggningstaxa i vatten och avloppstaxan Pdf, 178.4 kB..

Anmäl tillkommande lägenhet

Fyll i anmälan om vatten och avlopp för tillkommande lägenhet Pdf, 1.3 MB., skriv på och skicka in den till tekniska förvaltningen. Adressen finns i anmälan.

Uppsägning slamabonnemang

Om du har anslutits till kommunalt VA och tidigare haft slamtömning ska du säga upp ditt slamtömningsabonnemang samt beställa sluttömning. För att säga upp slamabonnemang ska du skicka in blanketten till Mölndals stad.

Ladda ner blankett för uppsägning av slamabonnemang vid anslutning till kommunalt VA Pdf, 1.2 MB..

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad