Avgifter, regler och abonnemang för VA

Du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar en så kallad brukningsavgift varje år. Du som ansluter dig betalar en anläggningsavgift. Den kommunala vattenverksamheten styrs av lagar och regler.

Brukningsavgift

För att använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av:

 1. en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar.
 2. en fast avgift som beror på hur stor vattenmätare du har.
 3. en avgift för dagvattenhantering.

Den rörliga avgiften för vattenförbrukning är 25,63 kronor per kubikmeter (m³) vatten, inklusive moms.

Ladda ner VA-taxan

Fakta om brukningsavgift

Mölndals stads brukningsavgifter

 • Rörlig avgift - 25,63 kronor per kubikmeter vatten
 • Fast avgift - 1 350 kronor för normal villavattenmätare, avgift för övriga mätare står i taxebilaga bPDF
 • Avgift för dagvattenhantering - 103,75 kronor per enhet, minst 8 enheter per småhusfastighet.
 • Avgifterna ovan är inklusive moms och gäller från 1 januari 2020.

Avgiften för dagvattenhantering är en fast kostnad som är baserad på hur stor fastigheten är. En småhusfastighet med 1-2 bostäder, får betala för 800 kvadratmeter tomtyta oavsett fastighetens storlek. Övriga fastigheter betalar minst för 1 000 kvadratmeter. En kvadratmeter räknas som en enhet i taxan.

Exempel på brukningsavgift

Typ av avgift

Kostnad

Fast avgift

1 350 kronor

Rörlig avgift

3 844 kronor

Dagvattenavgift

830 kronor

Totalt

6 024 kronor

Exemplet avser en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.

Flyttanmälan vid ägarbyte

För att ta över abonnemanget för vatten och avlopp eller endast avlopp när du flyttar in till en ny bostad (en- och tvåbostadshus), behöver du fylla i en anmälan om ägarbyte och skicka in den till tekniska förvaltningen. Blankett för flyttanmälan.PDF

Anläggningsavgift

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en engångssumma som kallas anläggningsavgift. Den ska bekosta själva arbetet vid tomtgränsen samt kostnaderna för utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och huvudledningar med mera.

Avgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

 • Servisavgiften bekostar ledningen mellan fastigheten och huvudledningen.
 • Tomtyteavgiften beror av hur stor din tomt är. Ju större tomt, desto längre och dyrare ledning förbi fastigheten.
 • Lägenhetsavgiften betalar du per lägenhet eller bostad på fastigheten.

Prisuppgifter anläggningsavgift

Kostnaden för att ansluta ett bostadshus med en lägenhet till vatten, spillvatten och dagvatten blir så här stor (inklusive moms):

Kostnad för VA-anslutning 2020

Tomtstorlek i m²

Anslutning till
vatten, spillvatten och dagvatten

Anslutning till
vatten och spillvatten*

Anslutning till vatten*

Anslutning till spillvatten*

600

178 200 kr

147 690 kr

94 500 kr

109 620 kr

800

189 000 kr

156 330 kr

97 740 kr

115 020 kr

1000

199 800 kr

164 970 kr

100 980 kr

120 420 kr

1200

210 600 kr

173 610 kr

104 220 kr

125 820 kr

1400

221 400 kr

182 250 kr

107 460 kr

131 220 kr

1600

232 200 kr

190 890 kr

110 700 kr

136 620 kr

1800

243 000 kr

199 530 kr

113 940 kr

142 020 kr

2000 och över

253 800 kr

208 170 kr

117 180 kr

147 420 kr

* Förutsätter att övriga nyttigheter (Vatten, spillvatten eller dagvatten) inte blivit byggda i området. Kontakta tekniska förvaltningen för exakt uppgift.

Anläggningsavgifterna finns i VA-taxebilaga APDF.

Tillkommande lägenhet, lägenhetsavgift 

Bygger du ett Attefallshus eller gör andra ändringar i antalet bostäder på din fastighet är du skyldig att anmäla det. Du ska också betala en avgift för den tillkommande lägenheten/bostaden. Det beror på att det sker en förändring av VA-förhållandet.

Avgiften baseras på den nytta fastigheten har av ledningsnätet. Om du till exempel bygger om din källare till en lägenhet räknas din villa som två lägenheter vilket gör att du behöver betala en avgift. 

 • Avgiften, enligt 2020 års taxa, är 43 200 kronor inklusive moms.

Se avgift i aktuell Anläggningstaxa i vatten och avloppstaxanPDF.

Anmäl tillkommande lägenhet

Fyll i anmälan om vatten och avlopp för tillkommande lägenhetPDF, skriv på och skicka in den till tekniska förvaltningen. Adressen finns i anmälan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-11 11.01