Värdighetsgarantier för hemtjänst

Utifrån socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorg har vi tagit fram lokala värdighetsgarantier för hemtjänsten. Värdighetsgarantier är ett sätt att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter. Det är också ett sätt att göra det tydligt för den som behöver vårt stöd, anhöriga och andra vad de kan förvänta sig av våra verksamheter.

Detta är våra löften till dig som har hemtjänst.

Kontaktman

Du får en kontaktman utsedd vid första personliga mötet med personal. Du har rätt att byta kontaktman.

Genomförandeplan

En individuell överenskommelse, en så kallad genomförandeplan, upprättas inom fjorton dagar efter att din hemtjänst startat. Du bjuds in till ett samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att stödet ska genomföras. Det ni kommer överens om skrivs in i planen.

I planen ska det också stå när ni tillsammans ska se över hur planen har följts, minst en gång per år. Om du tycker att planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.

Kontinuitet

När genomförandeplanen upprättas har du en dialog med personalen om hur du ser på antalet personer som kommer hem till dig för att ge stöd. Det ni kommer fram till skrivs in i din genomförandeplan. Hemtjänsten planeras sedan utifrån dina omsorgsbehov.

Vi bär legitimation

All personal som kommer hem till dig bär alltid väl synlig fotolegitimation. 

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad