Värdighetsgarantier för korttidsvistelse och korttidstillsyn

Värdighetsgarantier är ett sätt att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter inom området funktionsstöd. Det är också ett sätt att göra det tydligt för den som behöver vårt stöd, anhöriga och andra vad de kan förvänta sig av våra verksamheter.

Detta är våra löften till dig som har korttidsvistelse och/eller korttidstillsyn.

Individuellt utformat stöd

En individuell skriftlig överenskommelse om utformningen av ditt stöd, en så kallad genomförandeplan, upprättas efter att din insats startat. Skapandet av genomförandeplanen föregås av samtal där du har möjlighet att berätta hur och när du vill att stödet ska genomföras.

Trygghet

Innan insatsen startar tilldelas du en kontaktpersonal som kan vara ett extra stöd för dig. Du har rätt att byta kontaktpersonal om du vill.

Tillgänglighet

Informationen du får från personalen ska vara lätt att förstå och du ska veta vem du kan vända dig till med önskemål och synpunkter kring ditt stöd.

Inflytande och delaktighet

Du har rätt att avboka ditt stöd när du inte önskar planerade insatser. Om du tvingas ställa in planerat stöd försöker vi finna en lösning tillsammans.

Säkerhet

All personal som arbetar i verksamheten ska kunna visa upp fotolegitimation utfärdad av Mölndals stad.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad