Biståndsbedömt trygghetsboende

Du som fyllt 80 år och har behov av hemtjänst kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndals stad.

Vad är biståndsbedömt trygghetsboende?

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som syftar till att bryta isolering och främja hälsa genom att erbjuda en tryggare tillvaro och fler möjligheter till social gemenskap och aktiviteter. Brukaren fortsätter att tillhöra sin vårdcentral alternativt har kommunal hemsjukvård.

Idag finns lägenheter för biståndsbedömt trygghetsboende på Brattåsgården och på Terrakottagatan 1 i Mölndal.

Det finns trygghetsbostäder som inte är biståndsbedömda och som söks på den ordinarie bostadsmarknaden.

Målgrupp för biståndsbedömt trygghetsboende

Insatsen biståndsbedömt trygghetsboende kan beviljas för dig som

  • har fyllt 80 år
  • har behov av hemtjänst om minst 15 timmar per månad
  • kan hantera ett trygghetslarm
  • kan, och vill, ta del av social gemenskap.

Vad kostar biståndsbedömt trygghetsboende?

Du betalar en hyra för lägenheten på cirka 7 000 kr–11 000 kr, beroende på var lägenheten ligger och hur stor den är. Utöver hyran betalar du avgifter för de vård- och omsorgsinsatser du är beviljad, som exempelvis hemtjänst.

Ansökan möjlig från 1 oktober

Från och med 1 oktober kan du ansöka om att få bo i ett biståndsbedömt trygghetsboende. Du kan ansöka via e-tjänst, blankettPDF eller genom att kontakta din biståndshandläggare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-20 14.40