Biståndsbedömt trygghetsboende

Du som fyllt 80 år och har behov av hemtjänst kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndals stad.

Vad är biståndsbedömt trygghetsboende?

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre som behöver stöd och hjälp i boendet. Du får hemtjänst och sjukvård efter behov. Boendeformen hjälper också till att bryta isolering och främja hälsa. Genom att bo på ett trygghetsboende kan du få en tryggare tillvaro och fler möjligheter till social gemenskap och aktiviteter.

Andra typer av boenden

I Mölndals stad har vi även särskilda boenden, vård- och omsorgsboenden, för de brukare som har ett stort omsorgs- eller omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i den egna bostaden med hemtjänstinsatser.

Det finns även trygghetsbostäder som inte är biståndsbedömda och som därmed söks på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessa bostäder hittar du genom respektive hyresvärd.

Vem kan beviljas ett biståndsbedömt trygghetsboende?

För att beviljas ett biståndsbedömt trygghetsboende ska du:

  • ha fyllt 80 år
  • ha behov av hemtjänst om minst 15 timmar per månad
  • kunna hantera ett trygghetslarm
  • kunna, och vilja, ta del av social gemenskap.

Ovanstående punkter är riktlinjer, en individuell prövning görs alltid vilket innebär att du inte behöver uppfylla alla riktlinjer för att ha möjlighet till insatsen.

Så ansöker du

Du kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende via e-tjänst eller blankett. Det går också bra att kontakta en socialsekreterare om du vill ha hjälp med din ansökan.

Vad händer om jag beviljas insatsen?

När du har beviljats insatsen skickar socialsekreterare över beslutet och dina önskemål till planeringssekreteraren som inom kort ringer för dig för att erbjuda en lägenhet.

Om du får avslag

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Du har tre veckor på dig att överklaga efter att du har fått ta del av beslutet.

Vad kostar biståndsbedömt trygghetsboende?

Du betalar en hyra för lägenheten på cirka 7 000 kr–11 000 kr, beroende på var lägenheten ligger och hur stor den är. Det finns lägenheter med 1 rum och kök, 2 rum och kök samt 3 rum och kök.

Utöver hyran betalar du avgifter för de vård- och omsorgsinsatser du är beviljad, exempelvis hemtjänst.

Var finns biståndsbedömda trygghetsboenden?

Mölndals stad har tre biståndsbedömda trygghetsboenden, ett på Sörgården i Krokslätt, ett på Terrakottagatan i Mölndal centrum och ett på Brattåsgården i Kållered.

Om du bor i en annan kommun

För dig som bor i en annan kommun, och vill ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndal, gäller andra krav. Du behöver ha omfattande vård- eller omsorgsinsatser, dygnet runt, för att din ansökan ska prövas.

Om du får ökat behov av omsorg

Om du bor på ett biståndsbedömt trygghetsboende och får ett ökat behov av omsorg kan du kontakta en socialsekreterare för att ansöka om utökad hjälp eller ett vård- och omsorgsboende.

Du kan framföra önskemål, vid erbjudande av lägenhet tas så stor hänsyn som möjligt till dina önskemål.

Ja, du kan i samband med inflyttning till ett trygghetsboende ha möjlighet till en hyresjämkning. En individuell bedömning görs, detta är något du behöver göra en ansökan om i samband med inflyttning.

Ja, parboendeprincipen gäller även trygghetsboenden. Socialsekreteraren kommer att titta på om du kan anses som isolerad och otrygg när du sammanbor med en partner. Om du beviljas insatsen kan din partner flytta med.

Nej det kan du inte, väljer du att flytta in på ett trygghetsboende kan du endast välja kommunens hemtjänst.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad