Biståndsbedömt trygghetsboende

Du som fyllt 80 år och har behov av hemtjänst kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndals stad.

Vad är biståndsbedömt trygghetsboende?

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som syftar till att bryta isolering och främja hälsa. Boendeformen erbjuder en tryggare tillvaro och fler möjligheter till social gemenskap och aktiviteter.

Du som har beslut om biståndsbedömt trygghetsboende kan fortsätta att tillhöra din vårdcentral eller välja kommunal hälso- och sjukvård.

Idag finns lägenheter för biståndsbedömt trygghetsboende på Brattåsgården och på Terrakottagatan 1 i Mölndal.

Det finns trygghetsbostäder som inte är biståndsbedömda. Dessa söker du via den ordinarie bostadsmarknaden.

Målgrupp för biståndsbedömt trygghetsboende

Insatsen biståndsbedömt trygghetsboende kan beviljas för dig som

  • har fyllt 80 år
  • har behov av hemtjänst om minst 15 timmar per månad
  • kan hantera ett trygghetslarm
  • kan, och vill, ta del av social gemenskap.

Vad kostar biståndsbedömt trygghetsboende?

Du betalar en hyra för lägenheten på cirka 7 000 kr–11 000 kr, beroende på var lägenheten ligger och hur stor den är. Utöver hyran betalar du avgifter för de vård- och omsorgsinsatser du är beviljad, som exempelvis hemtjänst.

Så ansöker du

Du kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende via e-tjänst eller blankettPDF. Det går också bra att kontakta en biståndshandläggare om du vill ha hjälp med ansökan.

Om du bor i en annan kommun

För dig som bor i en annan kommun, och vill ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndal, gäller andra krav. Du behöver ha omfattande vård- eller omsorgsinsatser, dygnet runt, för att din ansökan ska prövas.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad