Jag, min skola och min fritid

Som ung kan det ibland kännas bekymmersamt både i skolan och på fritiden. Det kan handla om att du har svårt att hantera skolarbetet av olika anledningar, mobbing, grupptryck, att man kommer i kontakt med droger och kriminalitet eller själv blir utsatt för övergrepp.

I Mölndal finns det flera olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd.

Under dagtid kan du alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagningsgrupp via Kontaktcenter Mölndal 031-315 10 00. Be att bli kopplad till social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagningsgrupp för barn och unga. Den är till för dig som vill prata eller behöver hjälp.

Vad finns i Mölndal?

Skolan: Här hittar du all information om Mölndals förskolor, grundskolor, gymnasieskolor med mera samlat på ett och samma ställe.

Elevhälsa: Hos elevhälsan på din skola har du möjlighet att få träffa en skolkurator om du behöver någon att prata med. Det kan till exempel gälla bekymmer med dina studier, kamrater, föräldrar eller din pojk- eller flickvän. Det kan också gälla stress, sömnproblem eller funderingar över livet. Här kan du också få möjlighet att träffa skolsköterska eller skolläkare.

Särskilt stöd i skolan: Tycker du att du har det är svårt att hänga med i skolan? Till exempel att det är svårt att läsa och skriva. Skolan ska ge dig hjälp med vad du behöver.

Om du inte går på gymnasiet: Om du inte går på gymnasiet eller funderar på att hoppa av, hör av dig till Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Telefon: 0709-605063.

Fritid och kompisar: På ”Ung Mölndal” hittar du viktig information och om vad som händer i staden för dig som är ung. Här får du tips om aktiviteter, fritidsgårdar med mera.

Fältgruppen: Fältgruppen är till för ungdomar. Du hittar Fältgruppen på internet, på stan, på fritidsgårdar, eller på skolor.

Om någon har gjort dig illa: Har någon utsatt dig för våld, övergrepp eller tvingat dig göra något du inte vill? Känner du någon som varit med om detta? Ring i första hand polisen. Du kan också vända dig till socialtjänsten.


Dela på:

Senast uppdaterad