Korttidshem

Korttidshem syftar till att erbjuda anhöriga till barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning avlastning samt ge det enskilda barnet/ungdomen möjlighet till stimulans och miljöombyte.

Mölndals stad har två korttidshem för barn, ungdomar och unga vuxna där man bor i eget rum och det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. Alla har varsin kontaktpersonal som tillsammans med vårdnadshavare och den enskilde upprättar en genomförandeplan. Genom planen tydliggörs vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

På korttidshemmet erbjuder vi såväl läxhjälp som aktiviteter både utanför korttidshemmet och i huset. Aktiviteten kan vara en promenad i närområdet, rita, måla eller spela spel. På lov eller helg kan det bli ett besök i Slottskogen eller en tur till Mölndals centrum för att köpa lördagsgodis.

Vård och mediciner

Under vistelsen på korttids kan det vara aktuellt att personalen hjälper till att utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder, som exempelvis hjälp med att ge medicin. För att personalen ska kunna utföra en säker egenvård behöver läkaren informeras om vistelsen hos oss.

Vad kostar det?

Omvårdnaden på korttidshemmet är avgiftsfri. Vårdnadshavare betalar en avgift för mat och står för fickpengar till aktiviteter under vistelsen.

Barnet, ungdomen eller den unga vuxna tar med sig de personliga tillhörigheter och hjälpmedel som behövs under vistelsen. Vi står för sängkläder och handdukar.

Resor till och från korttidshem ordnar och bekostar vårdnadshavare.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Ni träffar en LSS-handläggare som fattar ett beslut som utifrån era möjligheter och behov.

Stödet ges om behovet inte kan bli tillgodosett på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp ni har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad