Digitalt stöd i hemmet

Från och med 1 januari 2020 är det möjligt att ansöka om att få digitalt stöd i hemmet. Seniorer kan även få digitalt stöd på Träffpunkter i Mölndals stad.

Ny insats inom hemtjänsten

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i april 2019 att införa en ny serviceinsats inom hemtjänsten som ger digitalt stöd i hemmet.

Syftet med insatsen är att bibehålla eller öka självständigheten och minska ett digitalt utanförskap för seniorer.

Beviljas utan behovsprövning

Om du har fyllt 70 år beviljas du insatsen utan behovsprövning. Det innebär att ingen utredning behöver göras för att du ska få digitalt stöd i hemmet. Du beviljas digitalt stöd i maximalt 10 timmar under ett år. 

Handla på nätet

Den nya insatsen innebär att du kan få stöd i att använda digital teknik i vardagen, som exempelvis att beställa mat- eller apoteksvaror.

Utöka sociala nätverk

Insatsen kan även ge stöd i digital kommunikation för att utöka ditt sociala nätverk. Du kan exempelvis lära dig att kommunicera via sociala medier, göra bokningar eller streama TV-serier.

Digitala förutsättningar

För att du ska kunna få digitalt stöd i hemmet behöver du ha tillgång till internet och en dator, smartphone eller surfplatta.

Ansökan möjlig från 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 går det att ansöka om digitalt stöd i hemmet via e-tjänst eller blankett här på Mölndals stad webbplats.

Du kan även kontakta din biståndshandläggare för att få hjälp med att ansöka.

Träffpunkter ger också digitalt stöd

Du som vill och kan är hjärtligt välkommen till våra Träffpunkter, som är mötesplatser för seniorer.

Här anordnas en mängd aktiviteter, bland annat internetcafé där du också kan få stöd i att använda digital teknik. Kontakta din närmaste Träffpunkt för mer information.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad