Frågor och svar – ny i Sverige och Mölndal

Frågor och svar för dig som är nyanländ, det vill säga fått uppehållstillstånd och är folkbokförd i Mölndals stad.

Har du uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Obs! Om du kommer från Ukraina och har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller delvis andra regler än det som står på den här sidan. Information till skyddsbehövande från Ukraina.

Är du ny i Sverige och Mölndal, och folkbokförd i kommunen?

Då är troligen informationen i "frågor och svar" nedan relevant.

Vart ska jag vända mig om jag nyss har kommit till Sverige och Mölndal och har frågor?

Du kan till exempel vända dig till Servicecenter. Där kan du få hjälp med att förstå och fylla i blanketter och att läsa och förstå post och annan information. Du kan även få hjälp vid kontakt med myndigheter och föreningar samt samhällsinformation och tips om vad som händer i Mölndals stad.

För att få lokal information kan du gå kursen "Leva i Mölndal". Den ges vid olika tillfällen och på olika språk.

Vad händer när jag har fått uppehållstillstånd?

När du har fått uppehållstillstånd ska du vända dig till Arbetsförmedlingen för att kunna delta i etableringen. Då får du veta vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd du kan få och vad som förväntas av dig. En kartläggning görs av dina tidigare erfarenheter och kompetenser för att rusta dig för att börja studera eller jobba.

Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med Migrationsverket, kommunen, Länsstyrelsen och Försäkringskassan för att skapa en sammanhållen etableringsplanering och ge dig möjlighet att snabbt hitta arbete.

Kan jag få hjälp med boende?

Mölndals stad ska ordna boende till dig som är nyanländ och som valt att bli kommunplacerad av Migrationsverket. För att det ska gälla behöver du tacka ja till den bostad som kommunen erbjuder dig. Den första tiden kan du få stöd av en boendesamordnare från Mölndals stad. Den personen ser till att allt fungerar i din nya bostad.

Du som själv har valt att flytta till Mölndal får ordna din bostad på egen hand.

Hur kan jag försörja mig?

Arbetsförmedlingen ansvarar för att du snabbt ska få ett arbete, starta eget företag eller börja studera. Du och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans fram en plan för hur det ska gå till. Där ingår till exempel att delta i studier i svenska (SFI), samhällsorientering eller praktik.

Den som aktivt deltar i sin etableringsplan får något som kallas för etableringsersättning under högst två år. Du som inte har någon inkomst kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vad är SFI?

SFI Svenska för invandrare, är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna invandrare. Målet är att du ska få kunskap i svenska så att du kan klara dig i arbetet och i vardagen. Utbildningen är gratis.

Hur ansöker jag till SFI?

Du kan anmäla dig till SFI från och med den 1 juli det år du fyller 16. Kontakta studie- och yrkesvägledningen på Campus Mölndal för att anmäla dig.

Du som deltar, eller kommer att delta, i Arbetsförmedlingens aktiviteter anmäls automatiskt till SFI.

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorientering är en utbildning som ger dig viktig information om hur det svenska samhället fungerar. Du får bland annat lära dig om den svenska sjukvården, skolan och olika myndigheter. Utbildningen ges på ditt eget språk. Du som är folkbokförd i Mölndals stad deltar i Göteborgs stads samhällsorientering.

Hur kan jag göra för att lättare komma in i samhället?

Att lära sig det svenska språket är en bra väg in i samhället. I Mölndal finns flera mötesplatser där du kan träna svenska, träffa nya vänner eller få läxhjälp. För alla barn, ungdomar och vuxna finns också en omfattande förenings-, kultur- och fritidsverksamhet i Mölndal. Vi har bland annat fritidsgårdar, bibliotek, idrottsplatser, en kulturskola och ett stadsmuseum.

Hur anmäler man sitt barn till skolan?

Om du har barn mellan 6 och 16 år ska du boka in en tid hos språkcentrum, modersmål i Mölndal. När du träffar Språkcentrum får du information om det svenska skolsystemet. En första kartläggning av ditt barns kunskaper görs också, för att det ska komma till rätt skola.

Vart ska jag vända mig om jag blir sjuk och behöver vård?

Alla som är bosatta och folkbokförda i Sverige har rätt till sjukvård. Om du är sjuk eller vill fråga om något så kan du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär.

Det är nästan alltid på vårdcentralen som du ska söka vård när du är sjuk eller har något besvär. Om det gäller det ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom och livshotande tillstånd, ska du istället åka till en akutmottagning på sjukhus eller ringa 112.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad