Båtar och hamnar

I Mölndal finns inga hamnar eller egna båtplatser. Mölndalsborna kan ansöka om båtplatser vid kusten via Göteborgsregionens fritidshamnar, Grefab.

Mölndals stad samarbetar med regionens övriga kommuner i frågan om båtplatser längs till exempel kusten. För mer information och ansökan, kontakta Grefab.

I förslaget till nytt vattenskyddsområde för Rådasjön är det föreslaget att båttrafik med förbränningsmotorer förbjuds på Rådasjön.

Båtar i Stensjön

Vid Strandpromenaden vid Stensjön kan du lägga en båt på särskilt utpekade platser på land om du söker tillstånd.

Det handlar om att du med tillstånd får lägga båten på marken. Du ansöker om att använda offentlig plats och anger i ansökan att det gäller båtplacering Stensjön.

För tillståndet betalar du en administrativ avgift till polisen samt en avgift för markanvändningen till Mölndals stad årligen. Se mer om offentlig plats.

Polisens avgift är 870 kronor år 2020. Den årliga avgiften till Mölndals stad är 1 218 kronor år 2020 och räknas upp med konsumentprisindex ,KPI, varje kommande år.

Områden för båtplacering vid StensjönPDF.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad