Båtar och hamnar

I Mölndal finns inga hamnar eller egna båt­platser. Mölndalsbor kan ansöka om båtplatser vid kusten via Göteborgs­regionens fritidshamnar, Grefab. Vid Stensjön finns uppläggningsplatser du kan använda mot avgift.

Två personer sitter i en kanot som rör sig ut på en sjö. Längre bort syns en person som står på en Stand-Up paddleboard.

Mölndals stad samarbetar med regionens övriga kommuner i frågan om båtplatser längs till exempel kusten. För mer infor­mation och ansökan, kontakta Grefab.

Rådasjön

Det är från 15 februari 2023 förbjudet att använda fordon med förbränningsmotorer på Rådasjön och Norra Långevattnet. Detta då dessa sjöar är vattentäkter för Mölndals stad. Med övergångsregler gäller det skarpt från 2025 men du bör redan nu kolla på att ersätta din befintliga båtmotor. Nya motorer ska följa reglerna direkt.

Båt, skoter etcetera med elmotor får du använda.

Båtar på stranden vid Stensjöns Strandpromenad

Vid Strandpromenaden vid Stensjön kan du lägga en båt på särskilt utpekade platser på land om du söker tillstånd. Det handlar om att du med tillstånd får lägga båten på marken när du inte använder båten, du söker alltså inte för att ha båten i sjön.

Under båtsäsongen, april till oktober, kan du förtöja båten utmed Strandpromenaden så länge det inte stör eller förstör. Efter båtsäsong ska båtar tas upp för vinterförvaring. För förvaring vid Strandpromenaden gäller att du ska ha tillstånd.

Så söker du tillstånd för båtuppläggning vid Stensjön

Du ansöker om att använda offentlig plats hos Polisen. I deras e-tjänst väljer du "annan användning" och anger att det gäller båt­placering Stensjön.

För tillståndet betalar du:

  • en administrativ avgift direkt till Polisen
  • en årlig avgift till Mölndals stad för mark­använd­ningen.

Den årliga avgift för marken som du betalar till Mölndals stad är 1483 kronor år 2024.

Avgiften höjs varje år med ett belopp mot­svarande höjningen av konsu­ment­pris­index, KPI. Du får en faktura från staden på denna avgift.

Bryggor med mera vid andra sjöar

Det finns strandskydd som kan påverka din möjlighet att bygga en brygga. Du måste kontrol­lera vad som gäller innan du gör åtgärder och eventuellt söka dispens.

Övrig information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad