Båtar och hamnar

I Mölndal finns inga hamnar eller egna båt­platser. Mölndalsbor kan ansöka om båtplatser vid kusten via Göteborgs­regionens fritidshamnar, Grefab.

Mölndals stad samarbetar med regionens övriga kommuner i frågan om båtplatser längs till exempel kusten. För mer infor­mation och ansökan, kontakta Grefab.

I förslaget till nytt vattenskydds­område för Rådasjön är det före­slaget att båttrafik med förbränningsmotorer förbjuds på Rådasjön.

Båtar i Stensjön

Vid Strandpromenaden vid Stensjön kan du lägga en båt på särskilt utpekade platser på land om du söker tillstånd. Det handlar om att du med tillstånd får lägga båten på marken.

Du ansöker om att använda offentlig plats och anger i ansö­kan att det gäller båt­placering Stensjön.

För tillståndet betalar du en administrativ avgift till polisen, och en årlig avgift till Mölndals stad för mark­använd­ningen.

Polisens avgift är 870 kronor.

Den årliga avgift för marken som betalas till Mölndals stad är 1 221 kronor år 2021. Avgiften höjs varje år med ett belopp mot­svarande höjningen av konsu­ment­pris­index, KPI.

Bryggor med mera vid andra sjöar

Det finns strandskydd som kan påverka din möjlighet att bygga en brygga. Du måste kontrol­lera vad som gäller innan du gör åtgärder.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad