Nya Bifrosts förskola

Bifrosts förskola har rivits och ska ersättas med en ny förskola. De nya lokalerna väntas stå klara till vårterminens start 2025 .

Förskolelokal

Aktuellt just nu

Just nu pågår det invändiga arbetet i byggnaden. Till våren planerar vi att börja arbetet med utemiljön.

Om projektet

Vi planerar för två nya skollokaler i Bifrost, Västerbergsskolan och Bifrosts förskola.

Skyddsrummen i källare kommer bevaras men resterande byggnad har rivits. Marken ska höjas med cirka en meter för att bättre stå emot 100-årsregn. Skolan planeras att utformas i två våningar och ha en välkomnande entré. I byggnaden ingår också en fullstor idrottshall till skolan och till föreningslivet.

Den nya förskolan planeras att stå klar vårterminens start 2025 .

Byggherre: Mölndals stad
Entreprenör: Vestia Construction Group AB

Tidplan

  • Juni 2022: Rivning genomförd
  • November 2022: Start markarbeten
  • 30 november 2022: Ny detaljplan togs beslut om i kommunfullmäktige
  • Årsskiftet 2022 och 2023: Planerad byggstart
  • Vårterminens start 2025: Förskolan planeras vara färdigbyggd

Bakgrund

Bifrost förskola byggdes 1975 och har under de senaste åren varit i behov av underhåll. Åtgärder för förbättrad innemiljö har genomförts men inte fungerat fullt ut. 2017 stoppade vi dessa åtgärder då de var kostsamma och kortsiktiga. Sedan dess har planen varit att riva och ersätta halva förskolan. Under framtagandet av ny detaljplan för området har flera skyfallsutredningar genomförts där man konstaterar att åtgärder på tomten och för byggnaden krävs för att stå emot skyfall. I stället för att investera i dessa åtgärder föreslås en nybyggnation av hela förskolan, som i sin utformning är anpassad till de potentiellt höga vattenflödena.

Så får du information

Vårdnadshavare med barn som har förskoleplats på Bifrost förskola kommer att få information skickad till sig via Unikum. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att läsa på den här sidan.

Kontakt

Bifrosts förskola

Avdelning
Blåklinten Havrestrået

Linblomman, Vetegrodden
Åby Allé 65
431 45 Mölndal

Avdelning
Kornaxet, Prästkragen

Timotej, Vallmon
Måldomargatan 5
431 62 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad